Erzurum Türk Ocağının her cumartesi günü Erzurum Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirdiği konferanslar yoğun katılımla devam ediyor. 22.10.2016 Cumartesi Günü Prof. Dr. Yıldız Akpolat'ın verdiği konferansta "Devlet-Millet-Birey- Demokrasi" kavramları ele alındı. Kavramların tahlilini yapan Akpolat bu kavramların birbiriyle ilişkileri üzerinde de durdu. Millet, demokrasi, bireyle ilgili hususların bizde daha çok 19. asırda öne çıkmaya başladığına değinen Akpolat, bizde milliyetçilerin ve milliyetçi akımın daha çok sentetik/eklemlemeci bir yapıda bulunduğunu, bu kavramlara Türk milliyetçilerinin verdiği anlamların da bu sentezci yaklaşımı yansıttığını ifade etti. 

29.10.2016 Cumartesi Günü ise Doç. Dr. Asaf Özkan, "Osmanlıdan Cumhuriyete Askeri ve Sivil Bürokraside Tasfiyeler" konulu bir konferans verdi. Özkan, tasfiyelerin 20. asır başlarında Osmanlı yönetiminde meydana gelen değişikliklere paralel gerçekleştiğini, İttihat ve Terakki hükumetlerinin Abdulhamit dönemi bürokrasisini, mütareke dönemi hükumetlerinin İttihat ve Terakki bürokrasisini tasfiye gayretlerinde bulunduğunu; Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyetin temel felsefesi ile doku uyuşmazlığı gösteren bürokrasinin tasfiyesine yönelindiğini örneklerle anlattı. 

Konferanslar sonunda dinleyici soru ve katkılarına yer verildi. Erzurum Türk Ocağının konferansları belirlenen program dahilinde devam edecek. 


PAYLAŞ