Erzurum Türk Ocağı'nda Ocakbaşı Sohbetlerinde bu haftanın konusu Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Çelik'in anlatımı ile "İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dan Eğitime Yaklaşımlar"dı.

Çelik, Baltacıoğlu hakkındaki biyografik bilgileri aktardıktan sonra, Baltacıoğlu'nun eğitim tanımı ile milli eğitim ve özellikle çocuk eğitimi üzerine düşüncelerini okuyuculara aktardı:
"Eğitimcinin yapacağı iş, onu elden geldiği kadar tanımak ve tabiatına uygun olarak yaratıldıklarını bilmek durumundadırlar...
Baltacıoğlu'nun üzerinde durduğu terbiye insan eğitimidir. İnsanlar arasında da çocukların eğitimi ilk akla gelendir. İnsan terbiyesine küçük yaşlarda başlanmalıdır. Çünkü karakter küçük yaşlarda şekillenmelidir.

Baltacıoğlu eğitimin milli olmasını ister. Ona göre en geniş anlamıyla terbiye, ferdin sosyalleştirilmesi faaliyetidir. Bunun gerçekleşebilmesi için iki şeyin olması gerekmektedir: Bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini vermek, toplumun teknik kurallarını öğretmek.
Her milletin kendine has bir insan tipi vardır. Milli eğitimin işi, milli insan tipinin portresini yapmaktır."

Abbas Çelik'in sözlerini tamamlamasının ardından, dinleyicilerden soru ve yorumlar alındı. Arkasında Çelik'e Ocak tarafından teşekkür belgesinin verilmesinin ardından sohbet sonlandırıldı.


PAYLAŞ