Duyurular
Tümü
Tarihte Bugün
  • 22.07.2011 Necdet Sevinç’in Vefatı

Eskişehir Türk Ocağında Doç. Dr. Halis Adnan Aslantaş tarafından yapılan “ Eğitimde Yabancılaşma” konulu konuşmada Sayın Aslantaş özetle:

Yabancılaşma olgusu genellikle sanayileşme ile ilişkilendirilip, maddi üretim vasıtaları ile birey arasındaki ilişkinin olumsuz boyutları dikkate alınarak açıklanır. Ancak hemen her cağda değişik boyutlarda ve biçimlerde yabancılaşma olgusu ile karşılaşıldığı bilir. Ayrıca yabancılaşma artık sadece üretim biçimi ve sistemi ile ilişkili değildir. Oldukça farklı sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan ve değişik biçimlerde görülen yabancılaşmalar söz konusudur.

Bu çerçevede eğitim kurumu, işlevlerini yerine getirebildiği durumlarda yabancılaşmayı engelleyen ancak işlevsel yetersizlik ve bozuk işlevlerle de artıran bir özelliğe sahiptir.

Eğitimde yabancılaşma, kurumsal boyutta görülebileceği gibi öğretmen, öğrenci ya da veli seviyesinde de ortaya çıkabilir.

Bireyle sınırlı olan yabancılaşmalar da özelde eğitim kurumundan, genelde de kurumsal yapıdan ayrı tutup, sadece bireyin şahsi özellikleri ile sınırlandırmak yetersizdir.

 Yabancılaşmanın, bir iç etki olarak kişinin bizzat kendinden ve dış etki olarak da kurumsal yapıdan kaynaklandığını göz önünde bulundurmanın gereklidir. Diyerek sözlerini tamamladı, soru ve cevapları takiben, Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından hediyeleri takdim edildi.


PAYLAŞ