Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından, panel konuşmacıları davet edildi.
“Türk ve Dünya Tarihi Açısından Millî Mücadele’nin Önemi” başlığıyla yapılan bilgi şölende birbirinden değerli öğretim üyeleri konuşma yaptı.
Devlet Arşivleri Eski Genel Müdürü, TOBB Üniversitesi Rektör Vekili ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın panel yöneticisi olarak yaptığı açılış konuşmasında; Millî Mücadele’nin kazanılmasının yakın tarihin en önemli gelişmesi olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirilen mücadelenin geleceğe dair ümitleri, fikirleri olanların tarihi devamlılık esasıyla bunu başardığını dile getirmiştir. Sayın Sarınay açılış konuşmasında, Sykes-Picot Antlaşmasının doğuyu düzenleyen bir antlaşma olduğunu; bu antlaşmanın mimarlarından Mark Sykes’ın “Artık Türkiye diye bir yer olmamalı” diyerek ortaya koyduğu düşüncenin paydaşı Lloyd George ve Curzon gibi Türk’ü yok etmeye çalışanları açığa çıkarmıştır, demiştir. Sözlerine “Türk millî ruhunu ayağa kaldıracak, vatanda ‘Ocaklı’ diye bilinen bir profilin belirdiğini vurgulayarak devam eden Sayın Sarınay, protesto telgraflarında ortak ifadenin “Türk Milleti” olduğunu söylemiştir.
Bilgi Şöleninde ikinci konuşmacı, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, genel hatlarıyla Osmanlı Devleti’nin son yüzyılındaki gelişmelere değindikten sonra, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlık için uğraştığını ifade etmiştir. 1856 yılında Paris Barış Konferansı’nda Âli Paşa’nın kapitülasyonlara karşı hamlesine değinmiş, uluslararası bir toplantıda bu ilk kez bu rahatsızlığın dile getirilmiş olduğunu dile getiren Sayın Sofuoğlu, Avrupa’nın Şark Meselesi nedeniyle Türkleri doğuya sürmek, önce Avrupa’dan sonra Anadolu’dan atmak için giriştikleri düşmanlıklarını en açık şekilde Birinci Dünya Harbi’nde ortaya koyduklarını anlatmıştır. Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlara tepkiyle ortaya koydukları tam bağımsızlık için uğraşıları, devletin toprak bütünlüğünü koruma çabasıyla bütünleştiğini söyleyen Sayın Sofuoğlu, Mondros Mütarekesi’yle bu mücadelenin sekteye uğradığını vurgulamıştır. Tam bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün sağlanması için mütareke döneminde direniş ruhunun etkisiyle milli teşkilatların ve Kuvayı Milliye’nin ortaya çıktığını ifade eden Sayın Sofuoğlu, yeni şartlar altında Atatürk’ün tarihi bir süreklilikle yıllar boyunca yapılmak isteneni takip ederek, başarıya ulaştırdığını söylemiştir.
Üçüncü konuşmacı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Kıdemli Albay Zekeriya Türkmen, Mondros Mütarekesi sonrası acıklı manzarayı ifade ettikten sonra Mustafa Kemal Paşa’nın mütarekenin ilk günlerindeki faaliyetlerinden başlamak üzere Samsun’a çıkışını hazırlayan askeri ve siyasi ortamı aktarmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın en büyük destekçilerinin aydın kesim olduğunu hatta Türk Ocaklıların kurtuluş ümidinin tükenmeden sürdüğünü açıkça ifade eden Sayın Türkmen, Millî Mücadele’nin askerî yönlerini siyasi gelişmeler ışığında ifade etmiştir.
Bilgi Şöleninde dördüncü konuşmacı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran idi. Yaptığı coşkulu konuşmasında; Millî Mücadele’nin Türk tarihi açısından üç önemli sonucu üzerinde duran Sayın Taşkıran, bunlardan ilkinin toprak bütünlüğünün korunabilmesi, ikincisinin devletin ve milletin yok ediliş plan ve eylemlerinin boşa çıkarılması, üçüncüsünün bugünkü varlığımızın Millî Mücadele’den doğması olduğunu ifade etmiştir. Sayın Taşkıran, üniter devlet, Türk kadınının değeri, bütün yurttaşlara öğrenim ve vatandaşlık hakkı, eğitimin birleştirilmesi, saltanattan halkın egemenliğine geçilmesi gibi Cumhuriyet’in kazanımlarının ardında gerçekleştirilen Millî Mücadele’nin başarısının yattığını örneklerle anlatmıştır.
Bilgi Şöleninin sonunda Şube Başkanı Prof.Dr. Nedim Ünal, katılımcılara şükran beratı ve hediyeler takdim ederek, teşekkürlerini sundu.


PAYLAŞ