Türk Ocakları Isparta Şubesinin bu haftaki Ocakbaşı sohbetinin konusu "Küresel Isınma ve Çevre Etkileri " , konuğu ise Sdü  eski Rektörü sayın Prof.Dr.Lütfü Çakmakçı oldu. Türkocağı Prof.Dr.Turan Yazgan Konferans Salonunda gerçekleşen programa sdü Öğretim Üyeleri,öğrenciler ve Türkocaklılar yoğun ilgi gösterdiler.Ocak Başkanı Op.Dr.Levent Başyiğit'in açılış ve Hoş Geldiniz konuşmasından sonra başlayan sohbet bir saat sürdü ve konuşmacı özetle şöyle dedi:

Dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının başında gelen  küresel ısınma, iklim değişikliği, neden olduğu Çevre sorunları  ve beraberinde yaşanan ekolojik dönüşümler, 1990’ların ortasından bu yana insanlığın inkâr edilemez bir gerçeği olmuştur. Küresel iklim değişikliğinin, küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin ortaya çıkacağı beklenmektedir. Tarım'da ürün kayıpları ve yeni sıcaklığa göre ürün değişikliği zorunluluğu, ormanlarda azalma, temiz su kaynaklarında azalma ve bunun getireceği su savaşları, buzulların erimesi neticesinde deniz seviyesi yükselmesi ve toprak kayıpları, buna bağlı kitlesel göçler, enerji, insan sağlığı ve bio çeşitlilik üzerinde olumsuz önemli potansiyel etkileri olacaktır. Bununla beraber, dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış olsa da, ekonomik, ekolojik ve sosyal yaşamda bir takım zincirleme etkilere neden olacaktır. Küresel iklim değişikliğinin çok boyutlu ve kapsamlı potansiyel etkileme gücü, bu sorunun çözümünü dünya genelinde bir çevre bilincinin, dayanışma ve işbirliğinin gelişimine bağlı kılmaktadır. Dolayısıyla, fosil yakıtlar olan kömür, petrol, doğalgaz vb enerji çeşitliliği sonrası sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişimlerini önleme, güneş,rüzgar vb yenilenebilir enerji üretimini hedefleyen, teşvik eden Kyoto Protokolü sonrası küresel önleyici oluşumlara yönelik uzlaşmanın tesisi ve uygulamadaki özen, denetim büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz bulunduğu Coğrafi konum sebebiyle küresel ısınma ve sebep olduğu çevre sorunları bakımından ilk etkilenen ülkeler gurubunda bulunmaktadır.Dünya, ihtiyacı olduğu enerji teminini fosil yakıtlardan elde etmeyi hızla bırakıp, kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar,güneş enerjisinden elde eden Norveç'i örnek almalı,bu yönde atılacak adımları geciktirmemelidir.Zira Dünya, bizlere atalarımızdan  kalan miras değil, çocuklarımızın,torunlarımızın emanetidir.

Bir saat süren sohbet ve dinleyicilerin sorularının cevaplandırılması sonrası program sonlandırıldı.


PAYLAŞ