Türk Ocakları Isparta Şubesinin bu haftaki Ocakbaşı Sohbetinin konusu "Milli Mücadele'nin Başlamasının 100. Yılı ve Atatürk", konuğu ise S.D.Ü Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Kadir Kasalak oldu. Türk Ocağı Prof. Dr. Turan Yazgan Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa S.D.Ü. Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve Türk Ocaklılar yoğun ilgi gösterdiler. Şube Başkanı Op. Dr. Levent Başyiğit'in açılış ve hoş geldiniz konuşmasından sonra başlayan sohbet bir saat sürdü ve konuşmacı özetle şöyle dedi:

Tarih, İbranice vh harflerlerinden oluşmuştur. Kelime manası hikâye etmek, rivayet etmek, felek, geçmiş anlamlarına gelir. Tarih,19. yy. ın ikinci yarısından itibaren bilime dönüşmeye başlamıştır. Bu bakımdan tarih felsefesi ile önem kazanmaya başlamıştır. Tarihin faydaları ve önemi artmaya başlamıştır. Mustafa Kemal tarihin önemini şu veciz sözlerle ifade ediyor: Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmadıkça, değişmeyen hakikatler insanlığı şaşırtacak mahiyet alır. " Bu günün şartlarına göre geçmişi anlayamayız tarihin önemini anlayamayız.

Tarih nedir, tarih felsefesi nedir? Tarihi nasıl okumalıyız? Milli Mücadele mi, Kurtuluş Savaşı mı? Millî Mücadele'de hareketi nasıl örgütlenmiştir? Mustafa Kemal'de millî mücadele fikri ne zaman oluşmuştur? Kongrelerin ana fikri nedir, batı anadolu kongrelerinin Millî Mücadelede rolü nedir. Mustafa Kemal ile arkadaşları arasında fikir ayrılıkları ne zaman başlamıştır. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile ilgili tartışmalar genel olarak hangi noktalarda toplanmıştır. Milli Mücadele'nin stratejisi nasıl belirlenmiştir. M.Kemal' in Liderliği ne zaman gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal, yegâne muini ile nasıl ters düşmüştür?

Millî Mücadele hareketini ne zaman başlatabiliriz, neden millî mücadele soruları önemlidir. Millî Mücadeleyi anlayabilmek için Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yetiştiği ortamı, Osmanlı Devletinin yıkılış nedenlerini ve 19. yy. Avrupası'nı iyi bilmemiz gerekir. Paris Barış Konferansı'nı iyi bilmemiz gerekir. Millî Mücadele denmesinin en önemli nedeni Millî bir devletin, Türk millî kültürü üzerine inşa edilmesi, millî sınırlar dikkate alınarak bir devlet kurulmasıdır. Bu mücadelenin temel felsefesi; millî kültür, self determination, Türk Milletini yok etmek isteyenlere ve Türk devletini sömürge haline getirmek isteyen, Türk Milletini Anadolu'dan atmak isteyenlere karşı bir mücadeledir. Millî Mücade çok zor şartlar altında bağımsızlık nasıl kazanılır bütün dünyaya bunu gösteren Türk Milletinin mücadelesidir. Türk Milletinin karekterine uygun idare tarzını nasıl kurduğunun tarihidir.

Mustafa Kemal' i tarihe kazandıran Millî Mücadele hareketini ve Mustafa Kemal Atatürk 'ü anlamanın en doğru yolu Atatürk 'ü kendi dönemi içinde faraziyelerden, anlamsız ve delilsiz övgülerden uzak tutmaktır. Yapılanların hangi şartlar altında kimlerle yapıldığını iyi anlayabilmektir. Liderler kolay çıkmaz, liderin tarihe mal olması, ölümünden sonra da olsa anılması milletiyle bütünleşmesi ve gerçekçi olması gerekir. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünde ifade ettiği gibi: "Bizim yolumuzu çizen;içinde yaşadığımız yurt bağrından çıktığımız Türk Milleti ve birde Milletler tarihinin bin bir facia ve ızdırap kaydettiğimiz yapraklarından çıkardığımız neticelerdir." Ne mutlu Türküm diyene.

Program soru,cevap ve ikramlar sonrası sonlandırıldı.


PAYLAŞ