3 Mayıs 1944 de yaşanan ve Türk Tarihine  3 mayıs Türkçülük Günü olarak kazınan olayların 75.yılında Türkocağında anma sohbeti gerçekleştirildi. Ocak başkanı Op.Dr.Levent Başyiğit açılış konuşmasında hoş geldiniz dedi ve genel bir değerlendirme yaptıktan sonra gecenin sohbet konuğu Eğitimci Adem Ünlü'ye sözü bıraktı.

Sayın Ünlü özetle şunları söyledi:

Milliyetçilik, tüm dünya milletleri arasında geçen mücadelede, sosyal yapıdaki en büyük silah ve güç olma özelliğini korurken, Türk milliyetçileri bu duruşları sebebi ile 3 Mayıs 1944 günü resmi devlet yetkilileri tarafından uygulanan her türlü işkence ve zulümle karşı karşıya kalmışlardır. Kendi vatanında, milletine olan bağlılığı en açık ve berrak şekilde ifade eden insanlar maalesef bu sevgisinin bedelini en ağır şekilde ödemişlerdir. 

Türk milletini emperyalizmin her çeşidinden korumak için ; varlıklarını, her yönü ile ortaya koyan Türkçülerin verdikleri mücadele bugün net bir şekilde anlaşılmaktadır. Dün Türkçüleri, Türk milliyetçilerini en ağır şekilde eleştirenler, şimdilerde ise onlara hak vermenin mecburiyetini, mahcubiyetini  yaşamaktadırlar. 

3 Mayıs 1944; Türk milliyetçiliği hareketinin kendini aksiyon ve muhteva olarak ortaya koyduğu dönüm noktasıdır. Dönemin iktidar gücünü elinde tutanların, gayr-ı milli unsurlara kendi elleriyle hayat hakkı tanıması karşısında, Türk milletine kara sevdalı Türkçüler tarafından haykırışın en sert ve anlamlı günüdür.  3 Mayıs, Türk milliyetçilerine en acımasızlığı yaşatanların karşısında "Çileler bizim rütbemizdir" diyerek, her türlü olumsuzluk ve zorluk karşısında Türk milletine en derin sevginin tüm dünyaya ilan edildiği gündür.  3 Mayıs, Türk'ün değer yargılarını, bizi biz yapan değerleri savunanları hapislere, tabutluklara hapsedenlerin beyinlerinin mankurtlaştığının   Türk milliyetçileri tarafından ortaya çıkartıldığı gündür.  3 Mayıs, Atatürk'ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin, dinamitlerin ellerinde patladığı gündür. 3 Mayıs, Türk milliyetçiliği ülküsünü en sert haykıran H.Nihal Atsız'ın önderliğinde başlatılan kutlu savaşın zafer naralarıyla Türk'ün makus talihinin değiştiği gündür. 

Bu açıdan maziyi hatırlayıp gelecekle ilgili umutlarımızı yeşerteceğiz. Her çile sonrası olgunlaşarak büyüyen Türk milliyetçiliği hareketi 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün anlam ve öneminde yatan tüm gerçekleri yürek ve beyinlerimize kodlayarak sevdalarımızla, ülkülerimizle Türk milleti için var olacağız. 

Küreselleşen dünyanın atmosferinde milleti millet yapan değerlerin kurban edilmesini tüm güçleri ile savunanlar, Türk milliyetçilerinin iman ve azmi karşısında tutunamayacaklardır. Türk milliyetçileri çıktıkları hiçbir yoldan geri dönmemişlerdir.Ufkun genişliğinde verdikleri mücadelede şartların en ağır yönünü yaşasalar bile zafer her daim onların olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Türklük bayrağını her türlü fırtınaya karşı dalgalandırmayı kendilerine hayat felsefesi edinmiş ülkü devleri olan, Orkun dergisinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na hitaben yazdığı iki mektup ile olayların kahramanı olan H.Nihal Atsız başta olmak üzere Alparslan Türkeş, Orhan Şaik Gökyay, Necdet Sancar, Fethi Tevetoğlu, Zeki Velidi Togan, Muzaffer Eriş, İsmet Tümtürk,Said Bilgiç'in içinde olduğu 23 Türk milliyetçisini rahmet ve minnetle anıyoruz. 3 Mayıs Türkçülük Günümüzün 75.yıl dönümünde Türk milletinin mutlu ve huzurlu günlerde yaşaması dileklerimizi sunuyoruz.

Dinleyiciler arasında bulunan Ahmet Aydoğdu ve İsmail Aslan, Atsız'dan birer şiir okuduktan sonra program sonlandırıldı.


PAYLAŞ