Türk Ocakları Isparta Şubesinin düzenlediği Ocakbaşı sohbetlerinde bu haftanın konuğu SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü Öğretim Üyesi ve eski Türk Ocakları Isparta Şubesi Prof. Dr. Nazmi Avcı oldu. Suriye özelinde Türkiye'ye olan göçler ve sosyolojik sonuçlarının konuşulduğu konferansta 11 Aralık 1975 yılında Hakk'a yürüyen Büyük Türkçü Hüseyin Nihal Atsız 42. ölüm yıldönümünde Selam şiiri okunarak anıldı.

Daha sonra sohbetine başlayan konuk özetle şunları söyledi: 

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan göç hareketliliği günümüzde İkinci Dünya Savaşından beri en yoğun dönemini  yaşamaktadır. Türkiye coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan krizler karşısında mağdur insanlara kucak açan politikalar benimsemesiyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında bulunmaktadır.

Göç alanında transit ülke konumunda olan ülkemiz sağladığı imkanlar neticesinde hedef ülke konumuna da sahip olmuştur. Ülke içinde bulunan yabancılara sağlanan hak ve hizmetler neticesinde çekim merkezi haline gelen Türkiye, bu konumunu 2016 yılında da devam ettirmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde 25 milyon yabancının ülkemize giriş-çıkış yapmasının yanında eğitim, çalışma ve turizm gibi amaçlarla 460.000 civarında yabancının ülkemizde ikamet ediyor oluşu bu durumun göstergelerinden birisidir.

Türkiye 2011 yılında başlayan Suriye krizinden bu yana dünya kamuoyunun duyarsız kalmasına karşılık “açık kapı politikası” izlemiş ve Suriyelileri Geçici Koruma Statüsü altında misafir etmiştir.

İnsan hareketliliği (göçler) daha iyi yaşam koşulları gibi insancıl güdülerin yanı sıra devletler için güvenlik açısından da ele alınması gereken bir konudur. Güvenlik; ülkenin kamu düzeni ve güvenliğiyle birlikte umut yolculuğunda ki insanların hayatlarını kaybetmeyi önlemeye yönelik önlemleri de içermektedir. Bu açıdan yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında önceki yılların ortalamasına göre üç kat artarak 150.000’e yaklaşan düzensiz göçmen yakalamaları, 2016 yılı içerisinde sürekliliğini devam ettirmiş ve kısmen de 2017 yılında devam etmektedir.

Ayrıca, 18 Mart 2016 tarihinde Avrupa Birliği ile yaptığımız mutabakat, düzensiz göçle mücadelede caydırıcılığı artırmak ve ülkemiz üzerinden yasadışı yollarla Avrupa’ya geçişleri önlemek için atılan önemli bir adım niteliğindedir. Söz konusu mutabakat neticesinde Ege’de yaşanan can kayıpları azalmış ve umut yolculuğundaki insanların hareketliliği düzenli hale evrilmiştir

Bir Amerikan şirketince yapılan araştırmada Suriyeli göçmenlerin yüzde kırkının 18 yaş altında olduğu, bunların kayıt dışı olarak çalıştıkları, Suriyeli göçmenlerin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde ülkelerine dönmeyi düşünmedikleri verileri  ortaya çıkmıştır. Sohbetini bir saat sürdüren konuk daha sonra soruları cevaplandırarak, sohbetini sonlandırdı.

              


PAYLAŞ