Yüz yılı aşkın bir süredir kültür ve düşünce hayatımıza hizmet eden Türk Ocakları 106 yaşında. Çok değerli şahsiyetleri, ilim adamlarını, düşünce dünyamızın bir çok güzide insanlarını çatısı altında toplayan Türk Ocakları güvenlik nedeni ile gece ay ışığında  197  askeri tıbbiye öğrencisinin Karacaahmet Mezarlığında toplanması ile kuruluşuna ilk adımını attı. Devletin  1910’lar da içinde bulunduğu Balkanlardaki çözülme ve toprak kaybı, İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Arap ve Arnavut öğrencilerin milliyetçilik hareketlerine başlamaları üzerine durumdan endişe duyan bu tıbbiyeli gençler, ülkemizin geleceği, milli varlığımızın devam ve korunmasına ilişkin görüş ve düşüncelerini bir bildiri haline getirerek M. Emin Yurdakul,Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar gibi dönemin önde gelen ve Türk milliyetçisi bilinen aydınlara ilettiler. Aydınlar ve gençler amaçlarına ulaşmak için teşkilatlanmaları gerektiğini düşünerek  25  Mart  1912’de  Türk Ocaklarını kurdular. Milli Mücadele döneminde, milli uyanışı  sağlamak, işgal kuvvetlerini ülkeden atmak için çalışmalara katılarak, meşhur Sultan Ahmet ve Taksim mitinglerinde,  protestolarda ve Türk Ocağı oymakları kurarak cephede ön safta yer aldılar.

Kurtuluş  mücadelesinden sonra da ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiler. Kurucu üyelerden Yusuf AKÇURA  milli ekonominin kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak Bursa Türk Ocağında yaptığı konuşmada da “Türk Milleti asıl iktisadi meydan muhaberelerini kazandığı takdirde ispat-ı rüşt ederek hür, müstakil, müreffeh milletler arasına girebilecektir. Maksadım  iptidaiden (ilkokul), darülfünuna (üniversiteye) kadar, mektep ve medreselerde eğitimin iktisadi bir nokta-i nazardan verilmesi lüzumunu söylemektir” sözleriyle göstermiştir.

Türk Ocakları, Osmanlıdan cumhuriyetimize intikal eden en büyük sivil toplum örgütüdür.Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk toplumu karanlıktan aydınlığa çıkarma seferberliğini Türk Ocağı üzerinden gerçekleştirmeyi planlamıştır. Kuruluşuna ve yaygınlaşmasına destek verdiği Türkocağı 270 leri bulan şubeleri ile bugünkü Halk Eğitim Müdürlüğünün yaptığı Kurslar açıp, meslek edindirme,Okuma yazma seferberliği, Kütüphaneler kurma gibi sosyal ve kültürel faaliyetler içinde olmak durumunda kalmıştır.

Türk Ocakları, Milli kültürümüzün gelişip, kökleşmesine, milli şuurun, Millet ve Vatan sevgisinin nesiller arasında intikaline hizmet eden bir milli kültür ocağıdır. Milli birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması, Türklüğün yüceltilmesi temel amacıdır. Kısaca “Türk Milliyetçiliği” olarak da adlandırılan bu amaç derneğin, milli ülküsüdür. 

Türk Ocakları, kurulduğu günden bu güne milli ve manevi yapımızı bozmak isteyen girişimlere karşı  hep uyanık ve toplumda önemli direnç noktalarından biri olmuştur. Türk Ocakları olarak hedefimiz Büyük Önder Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni “İlelebet payidar kılma” direktifini harfiyen yerine getiren, kendilerine bilimi rehber edinmiş, sağlam karakterli, iyi donanımlı nesiller yetiştirmektir.

Türk Ocakları’nın bütün faaliyetleri son derece açık ve şeffaftır. Faaliyet alanında, gündelik politika, siyasi hesap kesinlikle yoktur. Ocağımızı kurup bu günlere getirenlere şükran borcumuz vardır. Kurdukları bu ocağın çatısı altında el ve gönül birliği içerisinde çalışmak, hepimiz için bir şeref, çocuklarımıza bırakacağımız övünç ve gurur mirası olacaktır.Kuruluşunun 106. yılında Türk Ocaklıları kutlar,sağlık ve mutluluklar dilerim.Ne Mutlu Türküm Diyene.

 


PAYLAŞ