Türk Ocakları Isparta Şubesinin Ocakbaşı Sohbetinin konuğu SDÜ Öğretim Görevlisi Turgut Ermumcu, konusu ise Atatürk'ün Türk Çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl kutlamaları çerçevesinde Birinci Meclis, Milli mücadele de Isparta ve Isparta Milletvekilleri oldu.Türk Ocakları Prof. Dr. Turan Yazgan Konferans salonunda ki sohbet ilgi ile izlendi ve 2 saat sürdü. Ermumcu özetle şunları söyledi:

Mondros Mütarekesini takip eden günlerde işgallere tepkilerini değişik platformlarda gösteren Isparta halkı, örgütlü tepkisini ülkenin pek çok bölgesinde olduğu gibi İzmir’in işgalini takip eden günlerde başlatmıştır. Özellikle İtalyanların Antalya’yı işgal etmiş olmaları Burdur’a yerleşmiş olmaları ve Konya’da da askeri kuvvet bulunduruyor olmaları, bütün bu sahayı ele geçirmek istediklerinin bir göstergesiydi ve bu da Isparta’yı daha önemli kılıyordu. Bu yüzden Isparta’da güçlü bir direnişin olması gerekiyordu. Isparta halkı da bu işgallere karşı direnecek cesaret ve teşkilata sahipti. İzmir’in işgalini takip eden günlerde memleketin pek çok bölgesinde olduğu gibi Isparta’da da işgali protesto mitingi yapılmıştı. Konya valisi İbradılı Cemal Paşa’nın engelleme çabalarına rağmen 20 Haziran 1919 tarihinde yapılan bu “Silahlı Miting”e köylü kentli bütün halk ellerinde pala, bıçak, tüfek ve silah namına ne varsa kafile kafile gelip hükümet meydanını doldurmuştu. Ulu Camideki vaaz kürsüsü buraya getirilmiş, Isparta eski Mebusu Süleyman Sami, Akkaşzade Turgut, Derelizade Hafız Hakkı ve Cemiyet-i Müderrisin adına Hafız İbrahim Bey ve son olarak da Mutasarrıf Talat Bey birer konuşma yapmışlardı. Hafız İbrahim Bey, halkı fisebilillah cihada davet etmiş, umumi yemin ile ahd-i misak okunmuş ve söz verilmişti. Bu nutuklar İtilaf devletleri temsilcilerine ve Paris Barış konferansına gönderilmiş, ertesi gün de Hafız İbrahim Bey bir beyanname ile bütün Ispartalıları bu dava uğrunda cihada davet etmişti.

Isparta, Birinci Dönem TBMM’de beş tanesi yeni seçilmiş bir tanesi de son Osmanlı Meclis-i Mebusanından olmak üzere altı mebus tarafından temsil edilmiştir. Isparta’yı temsil eden milletvekilleri arasında Meclis-i Mebusan kökenli tek milletvekili Mersinli Cemal Paşa’dır. TBMM için seçilen milletvekilleri ise şunlardı: Hüseyin Hüsnü Efendi (Özdamar), Hafız İbrahim Efendi (Demiralay), İsmail Remzi Efendi (Berkün), Mehmet Nadir Efendi (Süldür), Mehmet Tahir Bey (Kucur). Bu milletvekillerinin ilk beşi meclisin ilk açılış oturumuna katılmıştır. Meclis-i Mebusan üyesi olarak Isparta’yı temsilen seçilen Mersinli Cemal Paşa İstanbul’un işgali sırasında İngilizler tarafından tutuklanarak Malta adasına hapsedilmiş olduğu için ancak Malta dönüşünde meclis çalışmalarında yerini alabildi. Isparta Milletvekillerinin Birinci dönem TBMM içinde hangi grup içinde yer aldığına gelince; Hafız İbrahim Bey ile Hüseyin Hüsnü Efendi Birinci grup içinde yer aldılar. Cemal Paşa ile Hacı Tahir ise önceleri birinci grup içinde yer almalarına rağmen daha sonra ikinci grupta yer aldılar.

Program soru, cevap ve katkıların ardından sonlandırıldı.


PAYLAŞ