Türk Ocakları Isparta şubesi Ocakbaşı sohbetlerinde bu hafta İzmir 9 Eylül  Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan Göksu'yu konuk etti. Erkan Göksu, sohbette Selçuklu Devleti hakkında konferans verdi. Türk Ocağı Gençlik kolu üyesi, SDÜ Türk Yurdu Topluluk başkanı, SDÜ öğrencisi Eyüp Kılıçay açılış konuşmasını yaptı ve programı sundu. Sohbete SDÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ile Türk Ocaklıların katılımı yoğun oldu. Türk Ocakları Genel Merkezinin başlattığı, Rusya'nın Kırım'ı işgal ve ilhakını protesto eden kampanya metni okundu ve katılımcıların imzasına açıldı.

Erkan Göksu, Selçukluların Türkistan'da doğan Türk Devlet geleneğini Horasan, İran ve Orta Doğu tecrübesiyle zenginleştirerek Anadolu'ya kadar taşımak ve bu geleneği bütün bu coğrafyalarda icra etmek gibi önemli bir misyona sahip olduğuu söyledi. Bu süreçte, bir yandan kendilerinden önceki Türk - İslam Devletlerinden miras aldıkları 'eski' Türk Devlet geleneği ve müesseselerini, hüküm sürdükleri 'yeni' coğrafyalarda hakim kılarken, diğer yandan da karşılaştıkları 'yeni' imkan ve şartlara hızlı bir şekilde intibak edebilmiş ve bu suretle  son derece başarılı ve düzenli bir devlet mekanizması oluşturduklarından bahdetti.

Selçukluların oluşturduğu bu yapının izlerini, onları takip eden bütün Türk - İslam Devletlerinde görmek mümkündür. Sadece siyasi, askeri ve idari sahalarda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da tesadüf edilen bu etki Selçukluları Türk Tarihi içerisinde özel bir konuma yükseltmektedir. İbrahim Kafesoğlu'da bu konuda şunları söylemiştir. "Tarih de topluluklara yüzyıllar boyunda takip edecekleri istikametler çizmeye muvaffak olmuş büyük  devirler vardır. İnsanlar bu devirlerin oluşları sırasında elde ettikleri eskisinden farklı düşünce, telakki ve hayat görüşü ile kadrolanan değer hükümlerinin izinde yürümekte ve günlük hayatlarını bile ona göre düzenlemektedirler. İşte Selçuklu çağı bu büyük devirlerden biridir."

Program dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

                                                                                                                                                                                                       


PAYLAŞ