Türk Ocakları Isparta Şubesinin bu hafta ki Ocakbaşı sohbetinin konuğu SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Gariper, 'Türk Kültüründe Nevruz' başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr.Turan Yazgan Konferans salonunda ki sohbete  SDÜ Öğretim üyeleri, öğrenciler ve Türkocaklılar katıldı. Şube Başkanı Op. Dr. Levent Başyiğit  açılış ve hoş geldiniz konuşmasında "Dün 25 Mart idi. Seviniyoruz çünkü Türk Ocaklarının 106. kuruluş yıl dönümü, üzülüyoruz çünkü Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir helikopter kazası sonrası Hakk'a yürüyüşünün 9. seneyi devriyesi, Allah rahmet eylesin" dedi ve Program başladı. Soru cevap ile birlikte 1,5 saat süren sohbet'te  Gariper özetle şöyle dedi: 

Farsça'da yeni gün anlamına gelen Nevruz 21 mart'ta Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Balkanlara kadar geniş bir coğrafya da yaşayan halklar tarafından kutlanmaktadır. Daha kuzeyde olan Yakutistan gibi Türk Devletlerinde ise kış daha uzun sürdüğü için Nevruz 21 Mart yerine Mayıs, Haziran aylarına doğru kutlanmaktadır.

Antik dönemlerden itibaren çeşitli halklar tarımsal faaliyetlerin ortaya çıktığı baharın başlangıcında ve hasat mevsiminde kutlamalar yapmıştır.Bu kutlamalara dair en erken referanslara İran kaynaklarında rastlanmaktadır.Bunlar da M.Ö. 559-330 yılları olmak üzere Ahameniler devrine ait kabartmalardır.

Nevruz İslamiyet öncesi Türk Toplumlarında da karşılığı olan bir kavramdır. Sığır ve Şölenlerin yanı sıra yaşam koşullarını etkileyen doğa olayları da bayram niteliğinde kutlamalara neden olmuştur. Bayram kelimesi Türkçe'de ilk defa Divan-ı Lügatit Türk'te geçmektedir.

Nevruz kelimesi Farsça kökenli olduğundan dolayı Farsların bayramı olduğu ileri sürülse de bu doğruyu tam yansıtmaz.Türkler Nevruz'u İslamiyet öncesi dönemde adlandırmaları farklı olsa da kutlamaktaydılar. Örneğin Hun Türkleri  ilk baharda "Lung-cung" adı verilen yerde topluca büyük bir bayram yapmaktaydılar.Göktürkler "Ecdat mağarası" adını verdikleri yerde atalarına kurban kesip ardından eğlence düzenlerlerdi.Uygurlarda da birbirlerinin üzerine su atma şeklince düzenlenen eğlenceler bulunmaktaydı.Bunun yanı sıra on iki hayvanlı Türk Takviminin başlangıcı da "Yenigün"e yani 21 Mart'a denk gelmektedir.Günümüzde de 21 Mart tarihinde gerçekleştirilen Yenigün bayramı,Hunlardan itibaren Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar Türk nüfusu tarafında kabul görüp kutlanır.Türklerin Nevruz ayin ve merasimleri su,ateş,hava ve toprak kültü olarak isimlendirmesiyle ilişkilendirilmektedir.

Bu dört kültü ayrı ayrı açıp kutsaliyetlerini anlatan Gariper soru,cevap ve katkıların ardından sohbetine son verdi.


PAYLAŞ