“Millî Mücadele’nin 100. Yılı dolayısıyla “1918-1919 Mütareke’den Millî Mücadele’ye- Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş” adlı uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Sempozyum, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliği çerçevesinde 26-27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirildi.

Program öncelikle Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Sonrasında ise açılış konuşmaları yapıldı. Verilen bir çay arasından sonra “Mütareke Oturumu” başladı. İki gün boyunca toplamda 7 oturum yapılmakla birlikte sempozyumda, Türkiye’den ve Yurtdışından olmak üzere 30 akademisyen konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmalar sırasında Millî Mücadele dönemi anlatılırken İtilaf Devletlerinin işgal ettiği bölgeler, yaptıkları uygulamalardan bahsedildi. Yunanistan’ın Batı Anadolu’yu işgali ve burada yaptığı zulümler, Trakya ve Anadolu’daki Yunan istekleri, Afyon’un işgali gibi konular işlendi. Yine dönemin gazetelerine uygulanan sansür üzerinde de durularak İtilaf Güçlerinin İşgal politikaları değerlendirildi. Bu politikalardan biri olan “Kafkas Seddi” projesi de sunulan bildiriler arasında yer aldı.

Sempozyumda İtilaf Devletlerinin işgal politikaları anlatılırken aynı zamanda Türk Milletinin işgallere karşı tepkisi de ortaya koyuldu. Millî Mücadele’nin başarılı olmasında önemli rolü olan kongre ve görüşmelerden bahsedildi. Bu nokta da Havza ve Amasya Görüşmeleri, Erzurum ve Sivas Kongreleri üzerinde duruldu. Ayrıca manda ve himaye konusu da tartışıldı. Sunulan bildirilerde Türk Millî Mücadelesi anlatılmakla birlikte döneme yalnız tek bir pencereden bakılmayarak Rusya ve Yunanistan gibi İtilaf Devletleri’nin de Mondros Mütarekesi’ne bakışı yansıtıldı.

Oturumlarda konular üzerine tartışmalar da yaşandı. Bu tartışma ortamı konunun aydınlatılması açısından önemli bir durumdu. Özellikle “Millî Mücadele’nin Başlangıç Tarihi Hakkında Bazı Mülahazalar” üzerine yapılan konuşma sonrasında salonda bulunan diğer hocalarımızın bu konu üzerine farklı görüşlerde olduğu görüldü. Bu durum ise konuya farklı açılardan yaklaşmamızı ve dolayısıyla konunun daha net aydınlatılmasını sağladı.

Hocalarımız sunumlarında görsel malzemelere de yer vererek ilgiyi canlı tutmak istedi. Yine ilgi çekici pek çok sunum yapılmakla birlikte Millî Mücadele Dönemi kartpostallar üzerinden anlatılırken kartpostalların üzerinde yer alan figürlerden yola çıkılarak farklı noktalara değinildi ve her bir figürün ne anlama geldiği anlatıldı. Aynı zamanda bu kartpostalların Türk İstiklâl Savaşı Dönemi’nde bir propaganda aracı olarak kullanıldığı da ifade edildi. Yine Yunan zulmü sebebiyle bölgedeki jandarma kumandanlıklarının yazdıkları raporlar anlatılmakla birlikte bunlar görsel malzeme olarak da sunuldu. Birinci elden kaynakları görmemiz açısından bu materyaller önemli idi.

Programda Edebiyat bölümünden akademisyenlere de yer verilerek döneme edebiyatçıların gözünden de bakma olanağımız oldu. Yapılan sunumlarla, Kemal Tahir ve Attila İlhan gibi önemli şahsiyetlerin eserleri üzerinden “Mütareke Dönemi” anlatıldı.

Sempozyumda birinci günün sonunda bir dinleti de gerçekleştirildi. “Mütareke Türküleri Dinletisi” başlığı altında, İstanbul Türk Ocağı Sabaht Aslan Halk Müziği Korosu döneme ait  pek çok türküyü seslendirdi. İkinci gün ise son oturumdan sonra kapanış oturumu yapıldı. Burada iki gün boyunca anlatılanlar değerlendirildi.


PAYLAŞ