Kastamonu Şubesinde bu hafta Tanzimat edebiyatının tanınmış şahsiyetlerinden İbrahim Edhem Pertev Paşa'nın konu edildiği programda konuşmacı Dr. Nazlı Rana Gürel idi. Dr. Gürel, Rumeli Beylerbeyliği payeli olup Kastamonu’da valilik yapmış ve vazifesi sırasında vefat edip Kastamonu’da Hz. Pîr Camii haziresinde medfun bulunan Edhem Pertev Paşanın hayatı, tarihi ve edebi kişiliği ile eserlerini dönemin sosyal ve siyasi şartları etrafında ele alarak anlattı. Programda Gürel, bir Osmanlı aydını gözüyle onun dönemin siyasi, dini oluşumları ve bazı sosyal meseleleri etrafında yazdığı eserlerin içeriği hakkında bilgiler verdi, Pertev Paşanın Av'ave-nâme, Bekâ-yı Şahsî ve Nev‘î, Emrü'l-'Acîb fî Târîhi Ehli's-Salîb, Hâb-nâme ve Lâhikası, Itlâku'l-Efkâr fî Akdi'l-Ebkâr, Kızıl Bayrak adlı eserleri olup Komunizm, İsmailiyye, Haçlı Seferleri, Masonluk, Mazdekilik, intihar, çok eşlilik, çalışma hayatı ve hayvan hakları konularında olduğunu belirtti. Program sonunda Dr. Nazlı Rana Gürel’e Şube Başkanı Prof. Dr. M. Serhat Yılmaz tarafından katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.


PAYLAŞ