2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti üst başlığıyla Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şubesi kırk sekizinci etkinliğini gerçekleştirdi. Programın konuğu Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Şenlik köyünden yirmi yıl önce eğitim almak için İngiltere’ye giden ve Londra’ya yerleşen Dr. Kenan Aksu’ydu.  Londra Üniversitesi’nde “Türkiye-Avrupa İlişkileri: Üyeliğin Ötesi; Ordu, Din ve Enerji” konulu tezi ile doktorasını tamamlayan Dr. Aksu, aslında Avrupa’da Türkler üzerine algı konusunda çalışmak istediğini ve Türk kavramına bakış konusunda veri toplamaya başladığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl danışmanlığında lisansüstü eğitime başlayan Dr. Aksu, “Avrupa’da Türk Algısına Tarihsel Bakış” başlıklı konuşmasında önce algının tarihi sebeplerini izah etti. Hun akınlarıyla ilk olarak Avrupa’da şekillenen Türk algısının, Haçlı Seferleri, Malazgirt Savaşı ve Anadolu’nun fethi, İstanbul’un Fethi ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Avrupa içlerine doğru ilerleyişiyle kavramsal hale geldiğini ve bu durumun tarihi bir sürecin sonucu olduğunu ifade etti. İkinci ve daha önemli bir husus olarak emperyalizm çerçevesinde Oryantalizm ile bu algının siyasi bir veçheye büründüğünü ve ideolojik bir boyut da kazandığını belirten Dr. Aksu, bu süreçte Türklerin medeniyet yıkıcısı ve çirkin yaradılışlı bir varlık olarak tavsif edildiğini ifade etti. Günümüzde de Avrupa’da Türkü aşağılayan deyim ve sözlerin bulunduğunun, bu ifadelerin tahkir amaçlı kullanıldığını örnekler vererek açıkladı.

Buda Kalesi’nde Rahip Kapisrani Heykeli örneğini vererek burada bir vaizin ayakları altında ezilen yeniçeri ve Türk tuğları temalı bir heykel bulunduğunu, bunun gibi yüzlerce anıt, resim ve heykel gibi sanat eseri ile Avrupalı halkın kafasında düşman Türk imajınının yerleştirildiğini ve hala da bu imajın canlı tutulduğunu belirtti.

Dr. Kenan Aksu, Avrupalı yazar ve düşünürlerin Türk algısı hakkındaki sözlerine de örnekler getirdi. Örneğin William Shakespeare’in birçok oyununda batılı olmayan toplumlar hakkındaki olumsuz yargılar bulunduğunu, Türkleri yalancı olarak nitelendirdiğini ve Avrupa’da aslında Müslüman ifadesi de Türklerle eş değer kabul edildiğini ifade etti. Fransız Filozof Voltaire’den verdiği örnekte ise Osmanlı-Rus Savaşı yıllarında Rus Çariçesi II. Katerina’ya yazdığı mektupta “Türkleri öldürerek bana yeniden hayat veriyorsunuz. Siz Avrupa’nın gücünü aldınız. Türk dilini ve onu konuşanları Avrupa’dan sürmek gerek. İnsanlığın iki büyük baş belası var: Birincisi veba, ikincisi Türkler...” dediğini, Alman Papaz Martin Luther’in Katolik Kilisesi’nin yanlışlarına, yolsuzluklarına karşı Tanrı’nın ceza olarak Türkleri gönderdiğini, “Türkler, Tanrı’nın öfkeli kırbacı, yakıp yıkan şeytanın uşağıdır. Türk’ün tanrısı olan şeytanı yenmeden Türk’ü yenmek kolay olmayacaktır. Tanrı, işlenen sayısız günah ve nankörlük nedeniyle şeytan Türkleri Almanların başına bela etmiştir. Bir Türk’ü öldüren vicdan azabı duymamalı; tersine Hıristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır...” şeklinde ifadelerinin bulunduğunu, zaman içerisinde bu algıdan tarihin ve tarih algısının da beslenmeye başladığını söyledi.

Program akışından Avrupalıların Türklere yönelik algısı altında yatan tarihi sebeplerin önce anlaşılması, anlamaya çalışılması ve tavır olarak refleks hareketler yerine ilmî çalışmalarla bu ön yargının giderilmeye çalışılması, bu yargılardan beslenen kesimler üzerine yoğunlaşılması, ayrıca Avrupa’da bulunan Türklerin de bu konularda zaman zaman bilgilendirilmesi gerektiğine, bu durumun tutarlı dış politik bir çerçevede uzun vadeli, kalıcı kültür politikalarıyla sağlanmaya çalışılması, özellikle Türkiye’ye muhalif grupların ve bu grupların etkinliklerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Türk Ocağı’nda 30 Mayıs 2018 günü tertip edilen ve ilgi gören program sorulan sorularla devam etti. Program sonunda Dr. Kenan Aksu’ya Kastamonu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz tarafından katılım ve teşekkür belgesi ile günün anısına “Bozkurt Anı Heykeli” takdim edildi. Dr. Kenan Aksu daha sonra “İngiliz Gizli Belgelerinde Enver Pasa” adlı kitabını katılımcılara hediye olarak verdi.


PAYLAŞ