3 Mayıs Türkçüler Gününde  gündüz Salihli Türk Ocağı Meydanında  yapılan mehter konseri Türkistan Pilâvı etkinliklerinden sonra günün akşam ayağında Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda entellektüel Türk Dünyasının önemli isimlerinden eski Devlet ve Kültür Bakanlarımızdan Namık Kemal Zeybek “ Türk Dünyasının Dünü Bugünü ve Yarını” konulu  bir konferansta konuşmacıydı.

Açış konuşmasında Salihli Türk Ocağı Başkanı Ersin Aybar  dinleyicilere Türkçülük Günü , Doğu Türkistandaki mezalim ve 19 MAYIS 19919 un yüzüncü yılını  yüreklerinde mutlaka taşımaları gerektiğini hatırlattı. Salonu tamamen dolduran izleyicileri  konuşmacı sayın Zeybek kendine  özgün uslûbu anlatım tarzı ve engin kültür birikimiyle Türk tarihinde sinematrogofik bir yolculuğa çıkardı. 

Türksüz bir tarihin olamayacağından girip en eski dönemlerden bu güne gelen süreçlerde özellikle yabancı kaynaklardan alıntılarla Türk medeniyet tarihinden örnekler sunan  Zeybek  Türklerin İslâm öncesi ve islâmı kabülünden sonraki kendilerine göre yorumladıkları Türk islâmı döneminde Farabi, Buruni, Harezmi, İbni Sina , Uluğ bey gibi müstesna bilim adamlarıyla yaşadıkları altın çağın Yavuz Selim dönemindeki Mısırın fethi Eşari İslam dinadamlarının İstanbula getirilmesi sonrası  aklı öne alan Maturidi inancın yerini içtihat kapalı lâfzı esas alan Eşari Arap islâmına terketmesiyle bilimin tekniğin fennin medreselerden çıkarılması sonucu 1699 Karlofçaya giden yolun başladığını ve bilime kapalı toplumun 1699 sonrası sürekli gerileyip buhar ve sanayi devrimlerini kaçırdığını hurafe toplumu tüketim toplumunun oluştuğunu milli kimliğin kaybolduğunu çöküşün başladığını ve işgal sonrası kurtuluş savaşı yılları milli devleti oluşturan Atatürk’ün halka Türklük bilincini aşıladığını islâmı hurafelerden arındırmak için çalıştığını anlatıp 
sağlam bir geleceğin ancak sağlam bir Türk Türkçü kimlikle kurulabileceğine işaret edip  Türkçülüğün bir aidiyet meselesi olduğunu kendisini Türk hisseden herkesin Türk olduğunu sosyal ve ekonomik dünyada sıkıca bağlanacağımız Türkçülük şuuruyla çağlar üstü sıçramalar yapabileceğimizi anlatarak sözlerini bitirdi.


PAYLAŞ