Sosyolog ve araştırmacı Salih BEZİRGAN, 27 Şubat 2019 tarihindeki Çarşamba Sohbetinde “Şanlıurfa'nın Kültürel Sosyolojik Kimliğinin Tarihsel Süreçleri” konulu sunuşu yaptı.

Şanlıurfa Türk Ocaklarının Çarşamba günü düzenlediği ocakbaşı sohbetinde değerli Hocamız Bezirgan; Şanlıurfa'nın İnanç Turizmi,Tarihi mekanları, genç nüfusu, verimli toprakları barajları ile Suriye sınırında stratejik bir vilayet olduğunu belirterek başladığı konuşmasında Şanlıurfa'nın Türk tarihi açısından çok önemli bir yer olduğunu Türklerin Anadolu'ya Van Gölü çevresinden Ahlat'tan Pasinler ovasına Oradan Karacadağ eteklerinde Urfa çevresine Halep'e kadar Süleyman Şahın önderliğinde 84 bin çadırla Oğuzların Kayı Beydilli Döger Bayat Avşar Çepni boylarının Urfa ve ilçelerinde yurt tuttuklarını,Bir kısım boyların Süleyman Şahın idaresinde Fırat nehrini geçerek batı illerimize dağıldıklarını bu göç esnasında Süleyman Şahın Fırat nehrini geçerken boğulması sebebiyle bunu uğursuzluk sayarak,Urfa ve ilçelerinde yerleştiklerini anlattı. Ayrıca Yavuz Sultan Selim han döneminde ve Sultan 4.Murat'ın Bağdat seferi dönüşünde onlarca Türkmen aşiretlerinin Musul Kerkük Erbil Hama Humus Konya Kayseri Sivas Yozgat yörelerinden Urfa ve ilçelerinde yönetici obaları devlet adına vergi toplamak asayiş gerekçesiyle Adıyaman Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Gaziantep Urfa ve ilçelerinde yoğun Türkmen aşiretleri iskanları yapıldığını belgelerle anlattı.

Şanlıurfa'da örnek olacak bin yıllık Kürt Türkmen Arap Zaza Muhacir aşiretlerinin kaynaşmalarının söz konusu olduğunu bunun tüm ülkemize model teşkil ettiğini, birbirinin dilini geleneklerini öğrenerek yüzyılların kaynaşma ve kardeşlik örneğinin Urfa'da var olduğunu, Yörede Türkmen aşiretleri olan Karakeçili, Döger, Badıllı, Canbeyli, Atman, Karahanlı, Ağaçhanlı, Gerger, Hacımusa, Süleyman, Hacıhıdırlı, Alladinli, Kurubeyli, Şeyhisalı, Yahlizadeler, Ceritliler, Kofbinik, Hartavi, Allahverdi, Fettahlı, Ferhatlı, Arusoğlu, Alibazlar, Pekmezler, Kadıoğlu, Beşaltı, Karacadağ Türkmenleri, İzollu, Rışvanlı, Hacımehmetler, Yazarlar, Tahtasızlar, gibi çoğunlukla dilini geçmişini unutmuş Türkmen aşiretlerinin özüne dönmeleri için Akademisyenler, bilgilendirme toplantıları, Osmanlı arşivlerinden belgeleri açarak bu Türkmen aşiretlerinin bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır dedi. Yöredeki Ülkemizde Kürt Arap Zaza insanlarımızı ortak değerler ve ortak paydalarda birleşerek ötekileştirmenin olmaması gerektiğini, Ülkemizin güçlü bir ülke olması için bunun gerekli olduğunu ifade etti. Terörün kalıcı bitmesi için Urfa'dan Van'a kadar Doğu ve Güneydoğu illerinde ve ilçelerinde köy ve kasabalar kurulmak kaydı ile Ahıska Afganistan Yörük Doğu Türkistan Suriye lrak Türkleri iskanları yapılarak Türk Kürt düşmanlığı sorunu kalıcı çözülür diyerek konuşmasını tamamladı.

Ocak başkanımız Öğr. Gör. Cemil Demir konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ettikten sonra misafirlere tatlı ikramıyla program sona erdi.


PAYLAŞ