Türk Ocakları Şanlıurfa Şubesi'nin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetinin bu haftaki konuğu, Öğretmen Pınar Kartal oldu. Kartal, "II. Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Ordusunun Durumu ve Kafkas İslam Ordusu'nun Kafkasya Harekâtı" konulu konuşmasında II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı Ordusu'nun durumu ve Kafkas İslam Ordusu'nun Kafkasya Harekâtı” konulu seminerimizin ana başlıkları; “Meşrutiyete giden süreçte Osmanlı Ordusu'nun genel durumu, meşrutiyetin ilanı ve orduda yapılan ıslahatlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünya Harbi'ne girişi ve ordunun seferberlik durumu, Kafkas Cephesi, Kafkasya coğrafyası ve coğrafyanın harekâta etkisi, Kafkas cephesinde lojistik, 1917 Bolşevik Devrimi ve Rusların Kafkasya’dan çekilmesi üzerine gerçekleşen siyasi olaylar, Kafkas İslam Ordusu'nun kurulma ihtiyacının doğması, Nuri Paşa'nın Kafkas İslam Ordusu Komutanı olarak görevlendirilmesi, Gence’de yapılan harekâtlar, Gökçay Muharebeleri, Bakü’nün Zaptı ve Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Kafkas İslam Ordusu konularına değindi. Osmanlı Ordusu'nun bir yandan yenileştiği, bir yandan siyasi olaylarla dönüştüğü ve bir yandan savaştığı harpler çağında; ordu askeri tarih eserleri doğrultusunda tenkit edilmiş, orduyu etkileyen siyasi olaylara kısaca değinilmiştir. Yenilenen ordunun başarıları ve başarısızlıkları, nedenleri ve sonuçlarına değinilerek eleştirilmiştir. Devam eden süreçte en zorlu cephelerden olan Kafkas cephesinin öncelikle coğrafi ve lojistik şartları değerlendirilmiş, ardından muharip güçler ifade edilmiş ve Kafkasya’daki siyasi olaylar neticesinde kurulması kararlaştırılan Kafkas İslam Ordusu teşkilatı ve harekâtları anlatılmıştır.

Soruların cevaplandırılmasından sonra, Ocak başkanı Cemil Demir Pınar Kartal hocaya teşekkür belgesi takdiminden sonra program sona erdi.


PAYLAŞ