Dünya Kırım Tatar Kongresi, son zamanlarda işgalcilerden yana tavır koyup bu yönde hareket eden Kırım Müftülüğü ve Kırım Müslümanlarını birleştirece, din ve millet yolunda faaliyet gösterecek yeni bir çalışmanın yapılması yönünde beyanname yayınladı.

Kırım Rus yönetimi ve diğer Rus işbirlikçilerle ortak hareket eden Kırım Müftülüğü meselesine Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da dikkat çekmiş, Kırım Müftüsü Emirali Ablayev'i "Kırım Müslümanları Müftüsü değil, işgalcilerin elindeki korkak ve ucuz bir kukla" olarak nitelendirmişti. (Bkz. Kırımoğlu: Kırım Müftüsü, işgalcilerin elindeki korkak ve ucuz kukla adlı haber)

Bahse konu beyannamenin tam metni aşağıdaki gibidir:

DÜNYA QIRIM TATAR KONGRESİ
İDARE ŞURASI’NIN BEYANNAMESİ

    İslam dini ile müşerref Kırım Tatarları yüzyıllar boyunca dininin emri üzerine birlik ve beraberlik içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Milletimiz asırlar boyunca uğradığı zulme İslam dininin emrettiği sabır sayesinde dayanarak varlığını devam ettirdi.

    İki buçuk asırdır Rusya tarafından yok edilmek istenen, zulme uğrayan milletimiz bu zulümden ancak ve ancak Allah’ın milletimize bahşettiği sabır ile kurtulгşa erecektir. Bugün Kırım’da yaşanan zulüm ondört asır evvel peygamber efendimiz Hz.Muhammed’in Mekke’de yaşadığı zulmün asrımızdaki devamıdır.

    İnsanların en şereflisi Hz.Muhammed bizlerin emsal aldığı tek kul, o vakitte zalimle işbirliği yapmadı. İslam, zalimleri ve zalimlerle bir olanları her zaman lanetledi.

    Bugün de yazık ki, işgal altındaki vatanımızda zalimle işbirliği yaparak Allah’ın yasak ettiği yola sapanlar var. Milletimizin dini hayatında hizmet vermesi, Allah yolunda en önde yürümesi gereken Müftülüğümüzün de İslam’ın yasakladığı yola saptığını üzüntü ile izliyoruz.

    Dünya Kırım Tatar Kongresi tarafından seçilen İdare Şurası, Kırım Müslümanları Dini İdaresi’nin son aylarda zulmedenler yanında Allah’ın ayet ve emirlerini unutarak İslam’ın ve inananların varlığını ve birliğini tehdit ettiğini görmektedir.

    Dünya Kırım Tatar Kongresi İdare Şurası, zulme karşı mücadelede milletimizi birlik ve beraberliğe taşıyacak, başta doğu Avrupa olmak üzere bütün dünyadaki Kırım Tatarlarını birleştirecek ve dinimize ve milletimize hizmet edecek bir çalışma yapılması için Kırım Tatar halkına ve Kırım Tatar Milli Meclisine müracaat eder.

QHA


PAYLAŞ