Türk Ocaklarının Kapatılışı, Borçları ve Emlakinin Tasfiyesi

ÖZET 
II.Meşrutiyet döneminde kurulan “Türklük” gayesine hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü “Türk Ocakları”dır. Cumhuriyet öncesi ve sonrası faaliyetleriyle “millî devlet” kurulması sürecine olumlu katkılarda bulunan ocaklar, Serbest Cumhuriyet Fırkası ile gerçekleştirilmeye çalışılan çok partili hayata geçiş denemesinin ortaya çıkardığı olumsuz siyasî şartlar içerisinde kapatılmışlardır. Borçları ve menkul-gayrimenkul mallarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne devredilen Türk Ocaklarının tasfiyesi, 1931 yılından 1944’e kadar uzun bir süre devam etmiştir. Borçları, ocaklara ait emlâkin satışından elde edilen para ile kapatılmış, mallarının bir kısmı da yeni kurulan “Halkevleri”ne verilmiştir.

Bütün Makale Bu Linkten İndirebilirsiniz...