Türk Ocakları Arama Kurtarma (TOAK) Ekibi Kuruldu.

Türk Ocakları Arama Kurtarma (TOAK) Ekibi Kuruldu.

1912 Yılında kurulan Türk Ocakları Derneği, günümüzde de, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 06-005-132 numarası ile “Kamuya Yararlı Çalışır Dernek” statüsünde faaliyetlerini yurt sathında şubeler ve temsilcilikler, yurt dışında da temsilcilikler aracılıyla etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Teşkilatımız; tarih, kültür, milli-manevi değerlerimizle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi, birlik beraberliğimizin arttırılması için tüzüğümüzde belirtilen faaliyetlerde bulunmaktadır.

Türk Ocakları bünyesinde alınan yasal izinler doğrultusunda yapılan yardım kampanyaları ile yurtiçinde ve yurtdışında, ramazan yardımları, kurban yardımları, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde maddi ve insani yardımlarda her zaman güvenilir bir kurum olmuştur. Kurumsallık ve şeffaflık konusunda başat olmuş, olmaya da devam edecektir. 

Üst üste yaşadığımız felaketler, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde, Türk Ocakları Derneği, şubeleriyle birlikte üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmiş, deprem bölgesinde yardımlarda bulunmuştur. Genel Merkez Yönetim Kurulu yaşanan asrın felaketini genel değerlendirme toplantısında Arama Kurtarma Ekibi kurmaya, camia olarak böyle bir ekip oluşturma potansiyelimizin fazlasıyla olduğu kanaatine varılmış, 06/03/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Arama-Kurtarma Ekibi oluşturma kararı alınmış, gecikmeksizin 09/03/2023 tarihinde duyuruya çıkılmıştır.

Çok sayıda Ocaklı arama kurtarma ekibinde görev almak için başvurmuş, başvuru süresi tamamlandıktan sonra mülakatlar yapılmış ve TOAK (Türk Ocakları Arama Kurtarma Ekibi oluşturulmuştur. Tüm gönüllülerimiz önce E-Devlet üzerinde AFAD Gönüllülük başvurusu yapmış, ardından çevirimiçi eğitimlerini tamamlamışlardır.