TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Yurt Güzellemesi

Üzüntümüz,neşemiz
Edirneden,Karsa uzanan diyar.
Kalesinde Bayrağımız tertemiz,
Yiğit sesi gelir kulelerinde,
Bunlar can verip toprak alanlar sana,
Haydi Karslım haydi Şeyh Şamil oynasana.

Ovasına,dağına
Denizden denize uzanan diyar.
Bin takaya hamsi düşsün ağına
Selam dururdu hasretle,
“Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türkün Bayrağına.”
Haydi lazoğlu haydi bir horon oynasana.

Otlusuna,taşına
Asırdan asıra uzanan diyar.
Mendil olam gözlerinin yaşına,
Burma bıyıklı yiğit askerin.
Yanında Nene Hatun,peşinde Fatma Ana
Haydi dadaşım haydi biraz bar oynasana.

Türküsüne,sazına
Besteden besteye uzanan diyar.
Misket’in Efe’sine olan nazına.
Top sesleri mi geliyor kulağına?
“Ankara’nın taşına,gözlerimin yaşına.”
Haydi yiğidim haydi fidayda oynasana.

Kızanına,kızına
Gönülden gönüle uzanan diyar.
Cephane taşıyan kağnı tozuna,
Düşman nasılda döküldü denize
“İzmir’in kavağına,baksana yaprağına.”
Haydi efem haydi bir zeybek oynasana.

Hasretine,yadına
Kars’tan,Edirne’ye uzanan diyar.
Canlar kurban toprağına,adına.
Bir son değil başlangıçsın orada
Bunlar Fatih’in yadigarı,Atadan kalma sana
Haydi kızan bir çiftetelli oynasana...