Efendi BARUTÇU 

27 Aralık 2011 millî şairimiz ve İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmed Akif ERSOY’un vefatının 75.yıldönümüdür.

Merhum Mehmet Akif ve Osmanlı’nın son dönem aydınları inanmışlıkları ve inançları uğruna rahatlarını hatta hayatlarını verebilişleriyle gerçek ülkücülerdir.

Eğer bir nesil bir imparatorluğu kurtarmaya yetseydi, o mübarek nesil birden fazlasını omuzlayabilirdi.

Ama tarihin kanunu bu değildir… Ve onlar sönen kibritin son aleviydiler. Ve o kadar parlak ve coşkun, tarihin içinden aktılar.

Yürekleri büyük insanlardı, hayalleri kadar, fedakârlıkları da gerçekleri aşıyordu.

İşte Cumhuriyet, işte Türkistan milli mücadeleleri, işte Teşkilat-ı Mahsusa ve sayısız isimsiz kahramanlar…

Çanakkale’den Galiçya’ya, Medine’den Kudüs’e, Sakarya’dan Tanrı Dağları’na kadar her yerde oldular; Yemen’de kırıldılar, Sarıkamış’ta dondular, Irak cephesinde tifodan, tifüsten öldüler ve hep dimdik yürüdüler.

Onların bize bıraktıkları, cumhuriyet kadar değerli bu tavır, bu üsluptur. Onlar bir hilal uğruna batan güneşlerdi; bizim dedelerimizdi.

Mehmed Akif’in şahsında tarihimizin ve kültürümüzün bu yalçın kayalarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Geçtiğimiz asrın başlarında bir türlü son bulmayan savaşlar ve Balkan faciasının ıstırapları yaşanıyordu. İmparatorluğun kurucu unsuru olduğunu düşünen aydınlarımız, fikir adamlarımız “Türklük” kavramının etrafında birleşerek, her türlü ayrıştırıcı, bölücü akımlara karşı bütünleştirici bir çaba içerisine girmeye gayret ettiler. Onların öncülüğünde Çanakkale destanı yazıldı. Cumhuriyet’e vücut verildi.

“1923’te devletin bekası sağlanarak cumhuriyet idaresi kuruldu. Geride kalanlarla tekrar o nizam mücadelesine devam edildi. İnsanlığa yeni değerleri sunma mücadelesi sürdürüldü.

Türkocaklılar, Türk Milliyetçileri olarak dün milli mücadeleye katılan tüm tarafları, bugün yeniden tek çatı altında nasıl bir vücut haline getirebiliriz? Bunun arayışı içerisinde olmalıyız.

Bugün milli mücadele ruhunun birliği ve dirliğine dünden daha çok ihtiyacımız var. Türk Ocakları yüzyıllık bir çınar olarak kurucu atalarının o farklı etnik unsurlara rağmen Türklük de birliğe inandıkları gün gibi, bugün de biz toplumun her kesimini bu çatı altında yeniden birleştirmek zorundayız.”

Batılıların, “Parçalanmış, küçültülmüş bir imparatorluktan, artık iddiaları bitmiş, zayıf düşmüş bir cumhuriyet doğdu” diye baktığı bir coğrafyadan, bugün o cumhuriyetin kuruluşunun zor ve çetin şartlarından sonra tekrar bölgesine, çevre bölgelere ve küresel düzene mesaj ileten, insanlığa yeni değerler üreten, güçlü mesajlar sunabilen bir dönemin eşiğindeyiz.

Tarihen sabittir ki, bu coğrafyada cihanşümul mesajlar sunan bir iddiaya sahip değilseniz zayıflamanız, parçalanmanız kaçınılmazdır.

    Her yıl olduğu gibi bugün de merhum Mehmed Akif’in milli mücadele yıllarında bir süre kaldığı ve İstiklal Marşı’nı yazdığı Taceddin Dergâhı’nda anma toplantısı yapıldı. Daha sonra Milli Kütüphane teşhir salonunda Avrasya Yazarlar Birliği’nin “Resimlerle Mehmet Akif” konulu bir resim sergisi açıldı.

Milli mücadeleden sonra bir süre Mısır’da yaşamak zorunda kalan, vefatına yakın zamanda İstanbul’a dönüp, rahmet-i rahmana kavuşan Mehmed Akif’i tek parti döneminin kodamanlarının unutturma çabaları hep boşa çıkmıştır. Vefatından bu tarafa genç nesillerin, imanlı ve vatansever insanların gönüllerinde yaşatılan Akif’e son yıllarda devletin her katında sahip çıkılmakta, bu aynı zamanda çok daha önceleri hak ettiği itibarının iadesi anlamına gelmektedir.

  Altındağ’ın çalışkan kültür adamı Belediye Başkanı Veysel TİRYAKİ Bey’in, Kültür Bakanlığımızın ve Vakıflar İdaresi’nin Taceddin Dergahı ve etrafındaki düzenleme her türlü takdirin üzerindedir ve gerçek bir kadirşinaslık örneğidir.

Ümit ediyor ve inanıyoruz ki, genç nesiller Mehmed Akif ve benzeri ahlak ve karakter abidesi, azim ve mücadele sembolü, büyük dava adamlarını tanıdıkça milletimizin geleceği daha da aydınlık olacaktır. Zira millet olarak çağdaş bilgilerle mücehhez, ileri teknolojileri kullanabilen nesillerin ötesinde, ahlak ve karakter abidesi şahsiyetlere daha çok ihtiyacımız vardır.


PAYLAŞ