Eriman TOPBAŞ

Yazarın Yazıları
29.09.2013
OGES, Ortaöğretime Geçiş Sistemi ifadesinin kısaltılmış halidir. Kısaltma, OGS ve KGS’nin HGS çatısı altında birleşmesi sayesinde OGS kısaltması ile karıştırılmaktan kurtulmuş gö
09.09.2013
Ülkemizde, Eylül ayı genelde tüm insanlarımızın zamanlarının büyük bir kısmını eğitim ve öğretim hazırlıklarına ayırdıkları bir aydır. Yeni kayıtlar, yeni kayıtlarla birlikte or
28.08.2013
Rahmetli Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Meydan Muharebesini, “Aylardan Ağustos, günlerden Cuma/ Gün doğmadan evvel iklim-i Rum'a/ Bozkurtlar ordusu geçti hücuma/ Yeni
30.11.-0001
Alvin Tofler, “Üçüncü Dalga” isimli kitabında; şiddet, servet ve bilgi olmak üzere üç temel güç kaynağından bahsetmektedir. Bu güç kaynaklarından en esnek olanı ve dolayısıyla da
30.11.-0001
Mehmet Kemiksiz Bey, hânendeleri ve sâzendeleriyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Seyr-i Musiki” isimli bir konser verdi. Mehmet Kemiksiz Bey ve ekibi “Seyr-i Musiki” konser
27.08.2012
Kullandığımız kavramların büyük çoğunluğu gibi, “politik güç” kavramı da başkasına ait. Bu kavrama, Dr. M. Scott Peck tarafından yazılmış “Az Seçilen Yol” isimli kitabı okurken
31.03.2012
Türk Ocağı, bilindiği gibi, bundan tam yüz yıl önce bir grup Osmanlı Aydını tarafından kurulmuş bir dernektir. Kuruluşundan günümüze kadar, zorunlu kesintiler olmasına rağmen fikri
16.01.2012
“Dört Aile Bir Ada”, dokuz yaş üstü çocuklar için yazılmış bir roman. Yazar, romanda bir adada yaşamak zorunda olan dört farklı aile üzerinden, ırklar arası ilişkilerin nasıl olmas
08.01.2012
Eriman TOPBAŞ   Siz Bahir Reisi bilir misiniz? Evet, bilirsiniz, çünkü “Isparmaça” romanını okudunuz. Hayır, nereden bileceksiniz, çünkü “Isparmaça” romanını henüz okumadınız.  “
27.12.2010
Eriman TOPBAŞBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hayatın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bu alanın en önemli ürünü, elbette bilgisayar teknolojileridir. Bilgisayar
24.11.2011
Eriman TOPBAŞ Aslında yazının başlığını “Roman Bize Ne Öğretir?” koymuştum. Her yazılı metin gibi roman da bir öğrenme-öğretme ortamı olarak hizmet verebileceğinden başlık uygundu
23.11.2007
Eriman TOPBAŞÖğretmen Kimdir? Öğretmen, önceden belirlenmiş bilgileri yine önceden belirlenmiş bir öğrenci grubuna öğretmeden sorumlu olan kişidir. Öğretmen bu sorumluluğunu
10.12.2007
Eriman TOPBAŞTerörizm Nedir? Etimoloji sözlükleri kavramın Fransız İhtilaliyle birlikte siyasi literatüre girdiğini belirtseler de politik şiddet daha gerilere götürülebilir
30.11.-0001
Eriman TOPBAŞMitomani kavramı dilimize “yalan söyleme hastalığı” olarak aktarılmış. Eğer mitomani kavramı için “yalan söyleme hastalığı” karşılığını kabul edersek, “mitoman” iç
11.01.2011
Eriman TOPBAŞYirmibirinci yüzyılda, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sayesinde, “biraz önce” artık “çok geç” anlamına gelmektedir. Bilgi çok hızlı bir biçimde üretilmekte ve
31.01.2011
Eriman TOPBAŞÖğrenme, beynimizin en önemli fonksiyonlarından birisidir. Öğrenmenin biyolojik temelini nöronlar (beyin hücresi) oluşturmaktadır. Nöronlar arası bağlantılar (sinap
05.04.2009
Eriman TOPBAŞKültür, insanoğlunun doğal ve insani çevresiyle etkileşimi sonucu ürettiği somut ve soyut değerler bütünüdür. İnsan, gündelik hayatını bu kültürel değerler çerçeves
13.07.2009
Eriman TOPBAŞ1750 yılından itibaren Çin işgaliyle karşı karşıya kalan Doğu Türkistan, tüm direncine rağmen işgali maalesef durduramamıştır. Mehmed Yakup Bey’in önderliğinde topla
31.01.2008
Eriman TOPBAŞKütahya’da meydana gelen elim tren kazasında dokuz insanımız hayatını kaybederken, otuz insanımız da yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan
16.07.2010
Eriman TOPBAŞYüksek Öğretim Kurulu (YÖK) rektör atamalarında suç işliyor mu? Eğer suç işliyorsa, niçin yasalar yakasına yapışmıyor? Eğer suçsuzsa, niçin rektör atamaları için olu
24.11.2008
Eriman TOPBAŞTerör ve çocuk, iki farklı dünyayı temsil eden iki ayrı olgu. Asla yan yana gelmemesi gereken iki gerçeklik. Terörün olduğu yerde çocuk, çocuğun olduğu yerde terör k
16.03.2011
Eriman TOPBAŞBirisi bilişsel, diğeri duygusal olmak üzere, iki beynimiz bulunmaktadır. Bilişsel beynimiz, beynimizin dış yüzeyinde, duygusal beynimiz ise beynimizin iç kısmında y
02.08.2010
Eriman TOPBAŞBilgisayar teknolojisi temelinde şekillenen bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) çağımızın en etkili unsurlarından birisi haline geldi. Gündelik hayatın akışı içi
15.12.2008
Eriman TOPBAŞSavaş, insanoğlunun en zorlu yüzleşme şartlarından biridir. Var olma ile yok olmanın burun buruna geldiği andır. Varlığın varoluş sınırına ulaştığı yerdir. Kısacası
24.03.2011
Eriman TOPBAŞGerek sınav korkusunun, gerekse de sınav kaygısının oluşmasında ailenin tutum ve davranışları birinci derecede önemli olmaktadır. Bu nedenle, öncelikli olarak anne-b
26.03.2011
Eriman TOPBAŞÖncül, kaygıyı “genellikle gelecekle ilgili [olarak] insanı üzen ve sıkan bir bekleme hali. Güvensizlik duygusu ile karışık bir heyecan durumu” biçiminde tanımlamakt
29.12.2008
Eriman TOPBAŞIraklı bir gazeteci, Irak’ın başkenti Bağdat’ta basın toplantısı sırasında, görev süresinin sonuna gelmiş ve ocak ayı içinde görevinden ayrılacak olan ABD başkanı G
04.09.2010
Eriman TOPBAŞÖğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin ana değişkenlerinden biridir. Diğer iki ana değişken öğrenci ve bilgidir. Öğretmenin temel görevi, öğretme-öğrenme sürecini öğret
28.03.2008
Eriman TOPBAŞİlkokulu bitirmiş her insan, iç açıları ve üç kenarı birbirine eşit bir üçgenin eşit kenar üçgen olduğunu bilir. Bu üçgenin açılarından veya kenarlarından birinde y
13.09.2010
Eriman TOPBAŞ Okul, genel anlamda öğretmen, öğrenci ve bilginin buluştuğu bir mekandır. Bu üçlünün okulun amaçları doğrultusunda etkili bir biçimde işe koşulmasında öğretmenin öğ
11.01.2009
Eriman TOPBAŞNormal zamanlarda bile bir hapishaneyi aratmayan Gazze, 2008’in son haftasından beri çoluk-çocuk, kadın-erkek, yaşlı-genç, kurt-kuş, kedi-köpek… kısacası tüm canlı v
18.10.2009
Eriman TOPBAŞTürkçeye Arapçadan geçmiş olmasına rağmen Türk insanı tarafından baş tacı edilmiş olan devlet kavramı; “Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş
30.05.2011
Eriman TOPBAŞOyun, küçük büyük hemen herkesin istekli bir biçimde katıldığı sosyal bir faaliyettir. Yetişkinlerin kendilerine özgü oyunları olsa da, oyun daha çok çocukla eşleşti
25.10.2009
Eriman TOPBAŞDilimize Fransızcadan geçen “mobil” kelimesi, “devingen, hareketli; akışkan; değişken” anlamlarına gelmektedir. Genelde sıfat olarak kullanılan kelime, nitelediği is
5+5
08.11.2009
Eriman TOPBAŞGörünüşte çözümü çok kolay bir toplama işlemini temsil eden 5+5, bir matematik işlemini temsil etmiyor, muhtelif alanlarda işbirliği yapan ve Akdeniz’in kuzey ve gün
06.12.2009
Eriman TOPBAŞ29 Kasım 2009 Pazar günü, Hıristiyanlık inancına sahip bir ülke olan İsviçre’de bir minare referandumu yapıldı. Referandumda özü itibariyle “ülkede yapılacak camiler
30.11.-0001
Eriman TOPBAŞTürk Dil Kurumu sözlüğü, düğün kavramını “Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet” olarak tanımlamaktadır. Aynı sözlük kavramın mecazi anlamı
13.07.2011
Eriman TOPBAŞBirincisi Cuma günü gerçekleştirilen “Kuşlukta Yazarlar” yazar söyleşisine katılamadım. Çünkü tek ders sınavım vardı. Katılamadığım o toplantıda, ülkemizin kıymetli
20.12.2009
Eriman TOPBAŞÖnce Rahmet-i Rahman’a kavuşan Serap’a Allah’tan rahmet diliyorum. Allah gittiği yerde utandırmasın, mekânını cennet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerin
18.01.2010
Eriman TOPBAŞSözlük anlamı “insanın kendisine duyduğu saygı” olarak ifade edilen özüne saygı kavramı, “şeref, onur, haysiyet, izzetinefis” kelimelerinin temsil ettiği durumlar
02.01.2010
Eriman TOPBAŞFransız “Göç, Kaynaştırma, Ulusal Kimlik ve Birlikte Kalkınma Bakanlığı” tarafından başlatılan tartışmanın amacı, “günümüzde mili kimlik konusunda ortak bir görüş me
03.02.2010
Eriman TOPBAŞDeprem, bir anlamda mahşerin yeryüzünde somutlaşmış halidir. Her can, kendi canının derdine düşer. Bir başka canı düşünmeye vakti olmaz. Saniyeler önemlidir. Kaçmanı
31.07.2011
Eriman TOPBAŞİstatistik kitapları, “ortalama” kavramını, “serideki bütün kıymetleri temsil eden tek rakam” olarak tanımlamaktadırlar. Bu tanım bize ortalamanın temsilci bir değ