Din görevlisi, aslında din gönüllüsü demektir. Gönüllü olarak Allah’ın emirlerini ve Peygamberin sünnetini insanların öğrenmesine rehberlik eden fedakâr insanlardır din görevlileri.

Onlar hayat boyu insanların en hassas oldukları konularda, yani din, öbür dünya, iman ve ahlak ile ilgilisahalarda gece ve gündüz insanlara yardım etmekte, hizmet etmekte ve yol göstermektedirler.

Allah’ın esması içerisinde âlemleri ihtiva ederek bahsedilen tek esma Rabb esmasıdır. Rabb özetle “terbiye eden” demektir. Rabb isminin iki “b” ile yazılması, bu terbiyenin sürekli ve sınırsız olduğunu ifade eder. Onun için din görevlilerinin Allah’ın ilk önce nazil olan esması Rabb ile ahlaklanmaları en önemli hususlardan biridir. Bunun adı:Sürekli eğitim, ömür boyu eğitim, sınırsız eğitimdir.

Eğitimin en önemli müfredat programı vahiydir. Vahiy Allah’ın biz insanlara verdiği en kıymetli nimettir. Din görevlilerinin, bu müfredat programını önce kendileri çok iyi öğrenmeleri ve başkalarına da gereği gibi öğretmeleri gerekir.

Din görevlilerimizin cemaatle sohbet ederken dikkat etmelerini özellikle tavsiye ettiğim bazı hususlara kısaca değinmek istiyorum:

Korku değil Sevgi öne alınmalıdır: İslam dinini ve bu dinin sahibi Rabbül Âlemin olan Allah’ı tanıtırken korkuya değil, sevgiye ve hoşgörüye dayalı bir üslup kullanılmalıdır. Zira Allah’ın Arapçada düz ve ters 12 anlamı da sevgidir. Allah’ın Rabbül Âlemin olması ve kullarına değer ve emek vererek terbiye etmesi de O’nun içinde saklı olan sevgi sırrından kaynaklanmaktadır. Allah biz kullarını seviyor ki, bu sevgisinin bir tezahürü olarak terbiye etmek lütfunda bulunuyor.

İnsanlara Allah karşısında hadleri bildirilirken, eşya karşısında da değerleri mutlaka hatırlatılmalıdır: İnsan yeryüzünün halifesidir. Yeryüzü halifesi olarak görevini yaparken, kendisine Allahtan bir lütuf olarak bahşedilen Ruh içerisinde var olan akıl, şuur, vicdan ve iradelerini mutlaka kullanmaları öğretilmelidir.

Doğru hüküm kaynağı Kuran’dır: İnsanların doğru hüküm vermeleri ve hikmetli konuşmaları için öncelikle kuran bilgisine ihtiyaçları olduğu anlatılmalıdır.  Rahman suresinin ilk 4 ayetinde Rahman olan Rabbimizin Rahmet kaynağı olarak önce kuranı öğrettiği, sonra insanı yarattığı, daha sonra da insanın kendisini ifade etmeyi öğretildiği sürekli tekrarlanmalıdır.

Kuran anlamak ve yaşanmak için nazil olunmuştur. Derinden ve gönülden anlamayı ifade eden tertil üzere okumayı ve unutulan farz olan tertili hem din görevlilerinin, hem de cemaatin anlamaları ve uygulamaları sağlanmalıdır. Namaz içinde ve namazdan sonra aşir olarak okunan veya diğer Kuran ayetlerinin anlam ve amaçları, nüzul sebepleri, siyak ve sibakları hemen orada açıklanmalıdır. BU açıklama işi ısrarla takip edilmelidir.

Mezhep, tarikat ve cemaat saplantılarından kurtulunmalıdır. Konular ve meseleler öncelikle Kuran ışığında birinci elden ve doğru olarak ele alınmalıdır.

Kuranın nüzul sırasına göre okunması alışkanlığı sağlanmalıdır. Rabbimiz Mekke’de nazil olan ilk 92 surede imanı inşa etmiş, daha sonraki 22 surede de toplumsal hükümleri vazetmiştir. Bu usul cemaate anlatılmalı ve Siyeri Nebiye göre vahyin nüzulü cemaate aktarılmalıdır

Çağımız çok süratli bilgi ve teknoloji gelişimi yaşamaktadır. İnsanlar artık sosyal medyayı hayatlarına soktular. Nanoteknoloji ile neredeyse madde yaratılır oldu.  İslam; Allah’ın kâinatı idare ettiği sistemin adıdır ve en önemli özelliği güncel olmasıdır. Din görevlilerimiz modern çağın gereklerini yerine getirmeli, internet ve sosyal medyayı hem kendileri kullanmalı, hem de cemaatin kullanmasında öncülük etmelidir. Dolayısı ile bayat ve eski bilgilerin tekrarından kaçınılmalıdır.

Bizim dinimizde maalesef ibadet ve davranışların sadece nasıl yapılacağı anlatılır, niçin yapıldığı anlatılmaz. Bilindiği gibi ibadetlerin hemen tamamı semboliktir ve bu semboller bir anlam ve amaca yöneliktir. Hâlbuki ibadet ve davranışların niçin yapıldığı çok daha önemlidir ve insanlar bunun anlamını çoğu kez bilmezler. Kısaca nasıl ile birlikte ve daha önemli olarak niçinler ele alınmalı, sembollerin anlam ve amaçları öğretilmelidir.

Din görevlileri toplumun can damarıdır. Onlar dirilirse insanlık dirilir. Kuran ölüye değil, diriye gelmiş bir kitap olduğu gibi, imam da ölü yıkayan değil, diri yıkayan adam olduğunu hiç unutmamalıdır.

Allah rahim bir Rabb’dir ve gafur bir Rabb’dir. Yani bizi terbiye ederken hep merhametli ve bağışlayıcıdır. Allah’ın esmasını ihsa ediniz hadisi, Allah’ın esmasıyla ahlaklanınız demektir. Öyleyse, din görevlileri eğitim ve öğretim çalışmalarında merhametli, şefkati ve bağışlayıcı olmaları gerektiğini akıllarından hiç çıkartmamalı, cemaatini daima sevgi ve şefkatle kucaklamalıdır.


PAYLAŞ