Fahri ATASOY

Yazarın Yazıları
13.03.2015
Geçen yüzyıl, Türk yurdunu korumanın bedeli çok ağır oldu. Osmanlı Türk ordusu, egemen olduğu toprakları savunabilmek için çok zorlu m&uu
13.10.2014
KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDIAnma programının ilk kısmı Gölbaşı Mezarlığı’nda Nevzat Kösoğlu’nun kabri başında yapıldı. Kabri başındaki anma programına Nevzat
15.04.2014
Türkçülük mücadelesinin Cumhuriyet dönemindeki en güçlü kalemi Atsız hocamız Türk Ülküsü kitabında toplanan makalelerinde “ahlak” konusunun sıklıkla altını çizer. Türkçü olmanın
15.02.2014
Son günlerde Türkiye’nin idaresinde söz sahibi olan hükümet ile cemaat arasında ortaya çıkan kavgada ilginç manzaralar ortaya çıkıyor. İki kesim için de referans noktası Türk mil
13.09.2013
İpek Yolu Bilgi Şöleni'nin hazırlıklarında değerli katkılar sunan ve bu süreçte hayatını kaybeden değerli insan, Türk kaya resimlerinin gönül elçisi ve kültür araştırmacısı Serv
11.07.2013
Türk Yurdu Dergisi, Temmuz 2013, Cilt 33, Sayı 311, Sayfa 22-26 Türkiye 2013 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, Taksim’deki Gezi Parkı’na Hükümet’in kalıntıları bile kalmamış
15.05.2013
Türk Ocakları 100 yılını deviren bir teşkilat ve Türkçülük fikir hareketi daha fazla yılları geride bırakmış bir dünya görüşü olsa da toplumun geneli nazarında hala yeterince bil
26.04.2013
Bazıları klişe bir söz gibi algılasa da “bin yıllık bir geçmiş” asıl gerçekliği ortaya koyuyor. Bu gerçeklik her yönüyle iyi analiz edilmeli. Bugünlerde tekrar tekrar hatırlanmal
31.03.2013
İnsanın ayrıcalığı bilgi ve fikir sahibi olmasıdır. Bunu kısaca akıl sahibi olmak diye de kullanırız. Bu bakımdan diğer canlılardan farklılaşırız. Bilgi ve fikir üretebilen akıl
28.01.2013
Ülkemizde zaman zaman milliyetçilik üzerine tartışmalar alevlenir. Bir taraftan milliyetçiliğe saldırılar, diğer taraftan canhıraş savunmalar yapılır. Bu saldırıların geldiği en
13.01.2013
Türkiye’de bir “Kürt Meselesi” olmadığını Türk milliyetçileri sıklıkla dile getirirler. Buna karşı kozmopolit kesimler bu tespiti duygusal tepki olarak hafife alırlar. Gerçekçi bul
13.12.2012
Rahmetli Cemil Meriç dergiler için “hür tefekkürün kaleleri” nitelemesi yapıyor. Bu nitelendirme Türkiye’de genel bir ilke halinde kabul gördü. Fikir hareketleri hala düşünceleri
30.10.2012
Meşrutiyet döneminin üç tarzı siyasetinden birisi “İslamcılık” düşüncesidir. İmparatorluğu kurtarabilmek için çaba sarf eden Osmanlı aydınları kurtuluş yolu için arayış içindeydi
23.09.2012
Tarihte güçlü medeniyetler kuran devletlerin egemen olduğu dönemler batı dillerinde ‘pax’ ön ekiyle bir barış ve istikrar dönemi olarak adlandırılır. Bu anlamda ‘Pax Ottomanica’
25.08.2012
Türk olmak ontolojik bir meseledir. Bu yargı felsefe literatüründe önemli bir tanımlamadır. Felsefe insanın zihin yoluyla hakikati arama çabası olarak önce varlığın ne olduğunu açı
06.08.2012
Türkler Anadolu’ya binli yıllarda gelerek yerleşmeye başladı. Anadolu’da yaşayan veya Türklerle Anadolu’ya gelen halkların bundan bir rahatsızlığı olmadı. Bilakis mevcut Bizans z
19.02.2012
Türklerin Orta Asya’dan Avrupa’nın içlerine kadar uzanan yolculuğu zengin bir tarih ve kültür yaratmıştır. Bu yolculuk bizim kimliğimizi de belirleyen bir tecrübe birikimi kazandır
30.10.2011
Fahri ATASOY - Depremler bilindiği gibi doğal afetlerdir. Bu doğal afetlerin tabi olduğu birtakım fizik kanunları vardır. Doğa bilimleri yüzyıllardır bu kanunların ortaya çıkarılma
09.11.2011
Anlamak, düşünmek ve problem çözmek akılla olur. Akıl insandaki zeka, hafıza, idrak gibi meziyetlere dayalıdır ve kültürel birikimle olgunlaşır. İnsan bu aklıselim ile düşünür, anl
30.07.2007
Dr. Fahri ATASOYHayatta en zor olan şeylerden biri, bir acı kaybın ardından yazmak olsa gerek. Bir de bu kayıp canınızdan çok sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz bir insanın ardı
27.04.2010
Fahri ATASOYİnsanlık âlemi evrensel bir bütün müdür, yoksa farklı sosyo-kültürel varlıklardan mı meydana gelmektedir? Milliyetçilik konusundaki temel soru budur. Bu soru aynı zam
14.07.2008
Fahri AtasoyBirey olarak dünyada bir devlet içinde yaşıyoruz ve buna bağlı olarak bir resmi kimlik belgesi taşıyoruz. Bu kimlik çerçevesinde devlet içinde vatandaşlık hakları elde
02.01.2008
Dr. Fahri ATASOYNeden Türk Kültürü? Millet ve milliyetçilik tartışmaları içinde konumuzun başlığını özellikle “Türk Kültürü” vurgusu ile belirlemek istedik. Küreselleşme karşı
08.09.2008
Dr. Fahri ATASOYOkullar açılırken eğitim tartışması her zamanki gibi yüzeysel biçimde yine alevlendi. Alevlenmenin bu seneki öncülüğünü Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu yapıyor.
19.11.2007
Dr. Fahri ATASOYBatı düşüncesi kendi hesaplaşmasını ciddi boyutlarda yaparak mesafe almıştır. Batının çöküş teorisyenleri de, sosyalist aksiyonerleri de kendi ülkelerini temele a
07.01.2011
Fahri ATASOYFelsefenin temel özelliklerinden birisi düşünmek, diğeri eleştirmektir. Düşüncenin olduğu yerde eleştiri vardır. Hem düşünce, hem eleştiri aklın ilkelerine göre çalış
16.01.2011
Fahri ATASOYFikir, düşünen insanların zihninde değer bulur. Düşünme bilgiye dayalı anlama çabasıyla gerçekleşir. Bilgi olmadan düşünme eksik kalır. Fikir üretecek olan veya fikir
30.11.-0001
Fahri ATASOYTürkiye’de çoğu zaman bir problem çıktığında tepki vermeye başlıyoruz. Bu durum birçok konu için böyle. Belki hayat tarzımızdan, belki zihniyet yapımızdan, belki de alı
28.09.2008
Dr. Fahri ATASOYEskiler sayılı gün çabuk geçer derler. Bu söz Ramazan ayının bittiği zamanlarda daha sık kullanılır. Çabuk geçen Ramazan ayının ardından bayram ise, beraberinde ç
06.04.2009
Dr. Fahri ATASOYDünyada tek bir güç hakim değil ve biz de tek başımıza yaşamıyoruz. Milletler ailesi ve devletler sistemi içinde yaşıyoruz. Bu milletler ve devletler de birbiriyl
04.02.2011
Fahri ATASOYTürkiye bir fikir buhranı yaşıyor. Kavramlar karışıyor. Algılar zayıflıyor. Anlamlar yer değiştiriyor. Vicdanlar yok oluyor. Kendini bilmezlik gittikçe azgınlaşıyor.
27.10.2008
Dr. Fahri ATASOYMedyada eski solcuların egemenliği her zaman konuşulur. Bu eski solcular kapitalist ve liberal - ilkesiz bir hayat sürdürdükleri için, sık sık kimlik problemi yaş
07.11.2008
Dr. Fahri ATASOYDünyada teknolojik ve siyasi gelişmelere dayalı bir devrim gerçekleştiğini küreselleşme tartışmalarında hepimiz kabul ettik. Tarih küreselleşme adı verilen yeni b
22.04.2009
Fahri ATASOYİnsanlığın gelişme evrelerinde sancılı çok dönemler vardır. Bugün medeniyetin temsilcisi ve insanlığın ulaştığı en yüksek uygarlık düzeyi olarak Batı dünyası bu durum
28.11.2008
Dr. Fahri ATASOYTürkiye’nin son on yıllarda en çok tartıştığı konuların arasında şüphesiz başörtüsü ilk sıralarda gelir. Toplumsal hayatta belki önem derecesi ilk sıralarda düşün
18.03.2011
Fahri ATASOY İnsan düşünen bir varlık olarak kabul edilir. Düşünme insanoğlunun öne çıkan meziyetlerinden birisidir. Bunu kullanmak sanıldığı kadar kolay değildir. Başınızı yast
03.03.2008
Dr. Fahri ATASOYGün geçmiyor ki bizleri derinden üzen bir olayla karşı karşıya kalmayalım. Nedense olaylar kendiliğinden bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Sabırla bekliyoruz, bir
21.08.2010
Fahri ATASOYTürk bayrağını yükseltmek Türklük ülküsüdür. Türk milletinin bir ferdi milletlerarası alanda başarı gösterdiği zaman hepimiz bu başarıdan mutlu oluruz, gurur duyarız.
07.01.2009
Dr. Fahri ATASOYTürkiye maalesef akıl tutulmasından bir türlü çıkamıyor. İki yüz yıldan beri devam eden çöküş psikolojisi ve bundan çıkmak için sarıldığımız çözüm yolları sürekli
05.10.2009
Fahri ATASOYDemokrasi batı sistemi içinde gelişmiştir. Modernleşmenin ürünlerinden birisidir. Modernleşme ise batı felsefesinin skolastik zihin yapısı ve batının feodal sosyal ya
14.05.2008
Dr. Fahri ATASOYBir televizyon kanalında yakın tarihimizdeki acı olaylarla ilgili çarpık yansıtmalar bazı tartışmalara yol açtı. Önce bir aşk hikâyesi olarak başlayan dizinin ilerl
07.05.2009
Fahri ATASOYTürkiye tam bir kıskaç içine alınmış durumda. Bir taraftan terör saldırılarına hedef yapılıyor. Bir taraftan feodal düzen kendini korumak için direniyor. Hatta yeni ş
22.10.2010
Fahri ATASOYSemerkant Türk tarihi ve kültürü bakımından önemli bir sembol. Bugün çağdaş Özbekistan devletinin şehirlerinden birisi. Tarihte bu bölgede zaten böyle bir siyasi sını
10.02.2009
Dr. Fahri ATASOYBaşbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Davos’taki çıkışından beri gündemde çok çeşitli tartışmalar başladı. Panel yöneticisine sinirlenen Başbakan oturumu terk etti. Cid
21.11.2010
Fahri ATASOYAydın problemi Osmanlı’nın gerilediği ve modernleşmek için çaba sarf ettiği günlerden beri ülkemizin gündemini işgal eder. O dönemde Osmanlı münevverleri arasında yoğ
30.11.-0001
Dr. Fahri ATASOYUluslar arası Cannes film festivalinde en iyi yönetmen ödülü alan Nuri Bilge Ceylan, törendeki konuşmasında “bu ödülü yalnız ve … ülkeme adıyorum” diyerek Türk insa
12.07.2011
Fahri ATASOYOsmanlı Devleti 1699 yılında Karlofça Antlaşmasında resmi olarak toprak kaybına uğradı. Devletin gerilemeye başladığının en önemli göstergesi olarak bu tarih gösteril
23.11.2009
Fahri ATASOYMilliyetçilik son iki asırdır üzerinde en çok konuşulan ve yazılan konuların başında geliyor. Özellikle ülkemizde dönem dönem tartışmaların odağında yer alıyor. Bunun
24.02.2009
Dr. Fahri ATASOYSon zamanlarda milliyetçilik üzerine tartışmalar tekrar alevlendi. Ülkemizde bu durum zaman zaman tekrarlanır. Nedense bazıları milliyetçiliğe saldırmadan duramaz
01.04.2010
Fahri ATASOYTürkiye Tanzimat Fermanı’ndan beri arayışını devam ettiriyor. Geleneksel toplum yapısında başarılı olduğunuz sürece değişim ihtiyacı hissetmezsiniz. Tanzimat hareketi
30.11.-0001
Dr. Fahri ATASOYTürkiye bugünlere büyük sıkıntılar ve yokluklar içinde geldi. Bugün sıkıntıların bir kısmı açılmış olmasına rağmen yeterince rahatlayabilmiş değiliz. Hala devasa