Gazi KARABULUT

Bu kez sizlerle bir gönül dostu değerli kardeşim Yıldırım’ın bir yazını paylaşmak istiyorum. Türk milliyetçilerini ve onların dertlerini anlamayan/anlamak istemeyenlere ithafen…

“Türkiye’de siyasetin sloganlar, semboller ve ithamlar üzerinden yapılmaya başlandığından beri siyaset meydanlarında birçok kavram ve tabirin iğdiş edildiğini görüyoruz. Son dönemlerde yoğun olarak kullanılan bir itham var; Türk Milliyetçiliğinin kandan beslendiği iddia ediliyor. Bu söylemi kullanan siyasetçiler zaman zaman kantarın topuzunu kaçırarak Türk Devletini kuran fikrin, o devleti yıkmayı hedefleyen PKK ile aynı çizgide olduğunu söyleme cüreti dahi gösterebiliyorlar. Popülist siyaset tarzı her dönem ve olayı kendi lehine ve o gün işine/faydasına geldiği gibi kullandığından konu terörist başının idamına geldiğinde bugün kanla besleniyor dediği Türk Milliyetçiliğini bu defa sen iktidardın asmadın diye suçluyor. Meşhur bir şiirdeki gibi; “Bu ne yaman çelişkidir, anne!...”

Türk Milliyetçiliğinin kandan beslenip beslenmediğini anlamak için önce siyasi lideri Alparslan Türkeş‘in 40 yıl önce 9 Işık’ta (1978 Baskısı, sahife 91) yaptığı Türk tanımına bakmak gerekir. “ Türk Milletinden olmak; Türk Milletini sevmek ve Türk Devletine sadakatle hizmet aşkı taşımak, vatana bağlılık duygusu içinde bulunmak ve Türk Milletinin yükselmesi için elinden gelen her fedakârlığı yapmak ve çalışmak duygusu ve şuurudur. Bu duygu ve şuuru taşıyan herkes TÜRK’tür.” İşte Türk Milliyetçiliğinin temel görüşü budur, bu görüş ışığında olayları değerlendirmek zorunluluğu vardır.

“Kanla besleniyorlar” ithamı 40 yıl önce siyasi hayatına başlarken yukarıdaki tanımı yapmış Türk Milliyetçiliğine ve onun partisi MHP’ye karşı yapılmış -en azından- insafsızlıktır. Dünya üzerinde milliyetçiliği ırkçılık olarak uygulamış başka milletler vardır. Ama “Milli Fıtratını” İslam’la terbiye etmiş Türk Milleti için, böyle bir itham tarihin hiçbir döneminde gerçek olmamıştır. Elbette ki vatan topraklarımız binlerce şehidimizin kanı ile alınmış ve yine binlercesinin kanı ile korunmaktadır. Bu topraklar üzerinde Türk Devletine el/dil uzatmak, Türk Milletinin değerlerini tahrip etmek gibi bir hürriyet asla olamaz. Bir milletin kendisini koruması kanla beslemek değildir. Vatan toprakları kanla alınır ve korunur ama terle beslenir. Türk Milliyetçiliğinin besin kaynağı da Türk Milletinin bekasını sağlama iradesindeki fertlerinin döktükleri ‘ter’dir. “Bunun içindir ki; her Türk Milliyetçisi mutlaka ülkü sahibi olacaktır, hem ferdi ülkü sahibi olacaktır, hem de kendi mesleği ile ilgili ülkücü bir kişiliğe sahip olacaktır ki, hem kendi mesleğinde başarılı, yararlı bir kişi olarak gelişsin, hem de mensup olduğu topluma, milletine insanlığa yararlı hizmetler yapsın.” (9 Işık 1978 Baskı s:143)

Popülist siyaset uğruna hiç kimse Türk Milliyetçiliğini hak etmediği şekilde suçlayarak, gerçek dışı ithamlarla toplumun aklını ve gönlünü bulandırmamalıdır. İlkeli duruş, ahlaklı davranış, hakkı sahibine teslim etmektir. Küfür ve hakaret üretmek dünyanın en kolay işidir, Türk Milliyetçileri fikir üretme ülküsünde ter dökmeye kendisini adamış insanlardır. Biz sağına soluna bakmadan “Ben varım!.. “ diyebilen, Allah’ın omuzlarına yüklediği yükünde kaldırma gücü veren olduğunu bilerek Türk Milletinin kutlu geleceğine ter dökmeye kararlı bidat nedir bilmeyen saf Müslümanlarız.

Gerisi itham edenleri bağlar vesselam.”


PAYLAŞ