Gazi KARABULUT

İnsan yaratıldığı günden beri mensubiyet şuuru ile hareket etmiş; kimi zaman hak adına kimi zaman da batıl adına birliktelikler oluşturmuştur. Bu birliktelikte, mesuliyet duygusu ile hareket edenler insan olmanın erdemini de yansıtmışlardır.

Onlar, diğergamlık duygusunu hayatlarının gayesi olarak algılamış ve yaşadıkları döneme önemli şerhler düşmüşlerdir. Öyle ki destanlara kaynak olmuş, ebed müddet anlayışına ilham oluşturmuşlardır.

Hz. İbrahim’in Nemrut’a karşı, Hz. Musa’nın Firavun’a karşı, Kainat’ın Efendisi’nin Ebu Cehil’e ve müşriklere karşı verdiği mücadele beşeriyete ışık olmuş ve diriliş ruhunu ayağa kaldırmıştır. Her biri birer kamet olan Türk Sultanları’nın fisebilillah anlayışı da aynı gayeye matuf bir durumdur.

Bu kutupların yaktığı ışığı doğru anlayanlar, bütün hayatlarını o çizgi doğrultusunda şekillendirmiş ve pek çoğu birer Ocak olarak bulundukları mekanları hem ısıtmış hem de ışıtmışlardır.

Bugün o ülküleri yaşatmaya çalışanlar Ocakların közünde pişiyor ve mazi ati köprüsünü kurmaya çalışıyorlar.

Öyleyse küçük zevklerde soluğu kesilenle, hayatı beşikte başlayıp mezarda biter sananlar Ocaklıları iyi anlamalıdırlar.
Ocaklı hizmette en önde olan ücrette ise en arkada durmayı bilen erdem abidesi bir karaktere sahiptir. Yaptığı hizmetler anlatılırken muvaffakiyetin kendisinden değil davasının yüceliğine münhasır Allah’ın lütfundan kaynaklandığını belirtir.

Ocaklı, bir kutlu davaya adanmış ve fena-fid dava olmuş, davanın içinde erimiş; milletinin felaketini felaketi, saadetini saadeti bilmiş insandır.

Ocaklı, sadece boş vakitlerini değil, bütün vakitlerini davasının muvaffakiyeti doğrultusunda planlayan, attığı her adımda inançlarının izzetini ön planda tutan insandır.

Allah rızasını kazanmak için, Turan ve dünya adaleti yolunda cihana öncü bir Türkiye oluşturmak Ocaklının ana gayesidir. Bu ülküyü gerçekleştirmek için Ocaklının sahip olacağı aksiyoner ruh, ilim-iman-ahlak meşalesinin gönüllerde yanması ile sağlanabilir.

İşte ocaklılar, yaşadığı beldenin, mensup olduğu milletin ve inandığı değerlerinin yaşatılması adına Türklük şuurunu yüreğinin en hassas namelerinde hisseder ve bu anlayışı hayatının gayesi bilir.

Gazi KARABULUT
NİĞDE TÜRK OCAKLARI BAŞKANI
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız


PAYLAŞ