Mustafa EROĞLU

1)“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”(Nisa.10) ayet-i kerimesinin manasına uygun hareket ederek kul hakkı yememeyi öğrendik; fakat, Müslümanların vergilerini, kendi çocuklarımıza harcayıp helal-ha-ram demeden onlara gemicikler almayı, pırlanta dükkanları açmayı ve yapılan bu haksızlıklar karşısında susmayı ve göz yummayı öğrenemedik.

2)”Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin.
Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.” (Maide.51) ayet-i kerimesindeki emirden dolayı, bu emre hep bağlı kalmayı öğrendik; fakat, Müslümanların vergileriyle kiliseler tamir etmeyi ve edenleri destekleyip rıza göstermeyi öğrenemedik.

3)”Dinlerine uymadıkça, Yahudiler de Hiristiyanlar da asla senden razı olmazlar. De ki:Doğru yol, ancak Allâh(c.c.)’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra, onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allâh(c.c.)’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.”(Bakara.120) ayet-i kerimesini ilke edinmeyi öğrendik; fakat, kendi ülkesine sığmayıp yıllarca küfür ehlinin içerisinde sığıntı olarak yaşamayı, onlar gibi düşünmeyi ve orada kalma karşılığında inancımızdan tavizler vermeyi öğrenemedik.

4)”Mü’minler kardeştir.Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzel-
tin ve Allâh(c.c.)’tan korkun ki esirgenesiniz.”(Hücurat.10 ) ayet-i kerimesinin manasına uygun olarak “iri olmayı, diri olmayı ve bir olmayı” öğrendik; fakat, Müslüman-Türk Milletini açılımlar adı altında parçalamayı, aralarına fitne, fesat ve kin tohumları ekmeyi ve bölmeyi öğrenemedik.
5)”Zinaya yaklaşmayın. Zira, o bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur.”(İsra.32) ayet-i kerimesindeki emre uymayı öğrendik;fakat, zinayı mecliste suç olmaktan çıkarmayı ve sonucunda zina suç oranlarının artmasına sebep olmayı öğrenemedik.

6)”Hırsızlık yapan, kızım Fâtıma dahi olsa, elini keserim.”
(Hz. Muhammed(s.a.s.) Hadîs-i şerifinin manasını öğrendik; fakat, tüyü bitmemiş yetimlerin, milletin ve devletin malını biraz da biz çalalım demeyi öğrenemedik.

7)”Yakınınızda bir kötülük olduğunda, ona elinizle, eğer gücünüz yetmiyorsa dilinizle müdahele ediniz.Onu da yapamazsanız, kalbinizle buğzediniz.O da imanın en zayıf olanadır.”
(Hz.Muhammed(s.a.s.) Hadis-i şerifine uymayı öğrendik; fakat, 8 yılda Irak’ta 1,5 milyon Müslümanı katleden ve 100 binden fazla Müslüman kız ve kadınının ırz ve namusunu kirleten Amerikan askerlerinin ülkelerine sağ-salim ulaşmaları için duâ etmeyi, bu cinâyetlerin ve ırza geçmelerin eşbaşkanı ve eşortağı olmayı öğrenemedik.

8)”Sizler îman etmedikçe, cennete gidemezsiniz.Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiş sayılmazsınız.”(Hz.Muhammed (s.a.s.) Hadis-i şerifinin manasına uygun, “yaratılanı, Yaratandan ötürü” hoş görmeyi ve sevmeyi öğrendik;fakat, insa-nımızı aşağılamayı, onları tehdit etmeyi, korkutmayı, yabancılara şirin ve hoş görünmeyi,onları sevgiyle kucaklamayı öğrenemedik.

9) Atatürk’ün, “fitne ve ihânet yuvası” olarak ilan ettiği Fener Rum patriği 6.Konstantin’i, 1925’te Yunanistan’a sürgün ettiğini öğrendik; fakat, 86 yıl sonra(Mart 2011) onun kemiklerinin özel bir izinle Istanbul’a getirtilip gömülmesinin maksadını bir türlü öğrenemedik(!).

Cenâb-ı Allâh(c.c.) Türk-İslam Âlemini, Müslümanlık sırtından geçinen münafıkların, kâfirlerin ve de yezitlerin şerrinden korusun ve yüceltsin.Âmin…

Mustafa EROĞLU
Türk Ocakları Osmaniye Şubesi Bşk. Yardımcısı


PAYLAŞ