Seyhan GÜNEYCE

Yazarın Yazıları
03.03.2009
Seyhan GÜNEYCEİktidar partisinin ülkeyi yönetmek için hazırlıklı gelmediğini biliyoruz. Bir parti uzun çalışma süreçlerinden sonra ülke problemlerine tutarlı çözüm yolları gelişti
09.01.2012
Seyhan GÜNEYCE   İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde yayınlanması insanlık için önemli bir evredir. Bu evreye
26.12.2010
Seyhan GÜNEYCESözü geldiği zaman herkes milliyetçilerden daha milliyetçi, vatanseverlerden daha vatansever. Kimse mangalda kül bırakmıyor. Herkes üfürüyor. Biliyorum biraz argo v
30.11.-0001
Seyhan GÜNEYCEDemokrasi modern toplumun yönetim tarzıdır. Modern toplum insanları eşit bireyler olarak görür ve haklarını güvence altına alır. Bazı insanları peşinen potansiyel
19.07.2009
Seyhan GÜNEYCEDoğu Türkistan’daki meydana gelen olaylar Türkiye’de turnosol kağıdı etkisi yaptı. İnsanlarımız duygusal anlamda gerçekten milliyetçilik duygusuna sahipler. Kendi k
30.11.-0001
Seyhan GÜNEYCETürkiye soğuk savaş sonrası beklemediği bir dünyayla karşılaştı. Orta Asya’da Sovyetler Birliğinin esareti altında yaşayan Türklerin varlığından sadece Türk milliye
11.07.2009
Seyhan GÜNEYCEDün Mehmet, bugün Ahmet haddini aşmaya devam ediyor. Tarihlerin ve kişilerin önemi yok. Bu tip yazarların ruh hali önemli. Ortada olan haddini aşmanın ilerisinde bi
17.01.2010
Seyhan GÜNEYCEFelsefe işe şüpheyle başlar. Şüphenin yöntem olarak sağlam bilgilere ulaşmada kullanılmasını sağlayan en önemli filozof Fransız düşünür Descartes olmuştur. Varlığın
23.05.2011
Seyhan GÜNEYCEDünyaya egemen olmak istiyorsanız her yol mubahtır. Böyle bir ahlak, böyle bir insanlık, böyle bir adalet olabilir mi? Savaşın bile kurallarının olduğu varsayılırsa
22.02.2010
Seyhan GÜNEYCE Türk milleti asırlarca düşmana karşı şanlı mücadeleler verdi. Bütün bir millet aynı cephede saf tuttu. Büyük başarılar elde edildi. Bütün ümitlerin karardığı anl
30.09.2009
Seyhan GÜNEYCEBazı görüşlere göre insanlar hayatta sürekli imtihan içindedir. Bu yaklaşım büyük oranda doğru görünmektedir. Fakat hayatta bu imtihanı verebilmek öyle kolay görünm
15.05.2009
Seyhan GÜNEYCEİnsan davranışlarını hayvanlarınkinden ayıran en önemli amil kurallardır. Bireyin iç dünyasında akıl ve gönül ilişkisinde içselleştirdiği kurallar ‘ahlak’tır. Yaşad