Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz 1956 senesinde Yozgat iline bağlı Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde doğdu. İlkokulu Çayıralan ilçesi Selçuk İlkokulu'nda, orta öğretimini 1973–1974 eğitim devresinde Trabzon Erkek Öğretmen Lisesi'nde tamamladı.1974 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu namına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi Kürsüsüne kaydını yaptırdı. 1977–1978 döneminde her iki okulu da bitirerek mezun oldu. 1979 senesinde de Milli Eğitim Bakanlığınca Gaziantep Atatürk Lisesi Tarih Öğretmenliğine tayin edildi. Mezuniyeti müteakip D.T.C.F. Genel Türk Tarihi Kürsüsünde "Enver Paşa'nın Türkistan'daki Faaliyetleri" konulu tezle Yüksek Lisansını yaptı. 1982 senesinde de Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde Doktora programına başlayan. M. Şahingöz bu Enstitü'den 1986 senesinde Prof. Dr. Bahaeddin Ögel nezaretinde yaptığı,"İzmir, Maraş ve İstanbul'un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler" konulu tezle mezun olarak, Dr. unvanını aldı. 1994–1995 öğretim yılında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türkiye ve Kazakistan tarafından ortak kurulmuş olan Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde bir yıllık geçici görevle çalıştı. 1996 yılında doçent, 2002 yılında da profesörlük unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.