TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

TÜRK YAĞIDAN (DÜŞMANDAN) ÜZR İSTEMEZ

Hardan çıhdı bu bed heber
Türk yağıdan üzr istemez.
Dağılar kend, batar şeher
Türk yağıdan üzr istemez.

Düzü terse yazanlar var,
Doğru yoldan azanlar var,
Türke quyu qazanlar var,
Türk yağıdan üzr istemez.

Haqqı nahaq yazanlar var,
Sefimizi pozanlar var.
Qır qaynadan qazanlar var,
Türk yağıdan üzr istemez.

Birleşdirer bölgeleri,
Nurlandırar kölgeleri.
Qılınc çeker bilgeleri,
Türk yağıdan üzr istemez.

Ata çoşqun, ana dolu,
Qeyret ahıb qana dolu.
Baş qaldırar Anadolu
Türk yağıdan üzr istemez.

Sınmaz, görse sınaq, qala,
Qıymaz bize qınaq qala,
Silkelener Çanaqqala,
Türk yağıdan üzr istemez.

Oğuz olar, qopuz olar,
Qopuz dönüb toppuz olar,
Biri dohsan doqquz olar,
Türk yağıdan üzr istemez.

İster ala, sata türkü,
Tapar herden hata türkü,
Min-min olar Atatürkü,
Türk yağıdan üzr istemez.

Yahşı bilir doğu batı,
Hardan gelib türkün zatı
Elden vermez ehtiyatı,
Türk yağıdan üzr istemez.

Tilovudu, qarmağıdı,
Şer yoluna varmağıdı,
Barmaq iblis barmağıdı,
Türk yağıdan üzr istemez.

Elden eyri, ağıldan çaş,
Şeytanındı atılan daş,
Dünya alt-üst olar, qardaş,
Türk yağıdan üzr istemez.

Şehid ruhu şehid canı,
Şehid beyi, şehid hanı,
Sel-sel olar şehid qanı,
Türk yağıdan üzr istemez.

Mezar olar, beşik olar,
Senger olar, keşik olar,
Bağrı deşik-deşik olar,
Türk yağıdan üzr istemez.

Dağ uçar, dere töküler,
Şer suyu şere töküler,
Göy qopar yere töküler
Türk yağıdan üzr istemez.

Ahtarın, tapın zatını,
Öyrenin yeddi qatını,
Varaqlayın heyatını
Türk yağıdan üzr istemez.

Dünya boyda heqiqetdi,
Tanrı payı bir milletdi.
Basılmazlıq, qetiyyetdi,
Türk yağıdan üzr istemez.

Ne köhleni, ne nalı var,
Qana batmış bir halı var.
Küle dönmüş Hocalı var,
Türk yağıdan üzr istemez.

Ey yağıdan üzr isteyen,
Erzurumda, Qarsda, Vanda,
Qarabağda Nahçıvanda,
Lenkeranda, İrevanda
Şehid qanı göl-göl olan,
Her bir yurdda, her bir yanda,
Qanadları sındırılan,
Körpelerden üzr iste!
Beli sınan, tağı çöken,
Körpülerden üzr iste!!!

Gözü yolda er gözleyen,
Sonalardan üzr iste!
Oğlu ölen, odu sönen,
Analardan üzr iste!
Şehid olan her kişiden,
Her qadından üzr iste!
Süngülerin ucundakı
Qundaqların, beleklerin
Feryadından üzr iste!
Eger qanın temizdirse,
Get evinde öz anandan,
Arvadından üzr iste!!!

Bu torpağın her qarışı,
Sakaryadı, Malazgirtdi.
Her qalası bir ordudu,
Her qayası bir igiddi,
Eyil türkün torpağına,
O torpaqdan üzr iste!
Türkün ana dövletine
Dalğa-dalğa işıq veren
Min illerdi sönmez olan
Gur ocaqdan üzr iste!
“Şüheda gövdesi bir bahsana
dağlar, daşlar.
O rükü olmasa
Dünyada eyilmez başlar.
Vurulub tertemiz alnından
uzanmış yatıyor.
Bir hilal uğruna, Ya Rebb
Ne Güneşler bahıyor!” *
Öp bu şerin er setrini,
Her varaqdan üzr iste!
Eyil Türkün bayrağına,
İstiqlalla bütünleşen
Ay-Ulduzla Vetenleşen
O bayraqdan üzr iste!!!
O torpaqdan üzr üste!!!