Hüseyin YENİÇERİ - haberiniz.com Kültür sözcüğü birçok anlama geldiğinden öteki anlamlarından uzaklaşmak için “bir toplumu başkalarından ayıran değerler bütününe” MİLLİ KÜLTÜR  diyoruz. Bir toplu
Mehmed Niyazi - ZAMAN Tarihçilerimizin pek çoğu sanki yabancıların değirmenine su taşımakla görevlidirler; milli olduklarını iddia edenler bile genellikle sadece askeri ve siyasi başarılarımızdan
Arslan TEKİN - YENİÇAĞ Türk Ocakları’nın yayın organı Türk Yurdu, Türkiye’de arada kesintiye uğramakla beraber en uzun ömürlü dergidir. İlk sayısı 1911’de çıkan dergide, sonra Millî Edebiyatın te
Arslan TEKİN - Yeniçağ Nizamülmük, Siyasetnâme’sinde Alparslan’ın Türk milliyetçiliğini vurgular. Malazgirt Savaşının üzerinden 942 yıl geçti. Dün zafer kutlamaları vardı. Sabah namazı kılınmış
Hasan Celal GÜZEL - Sabah Ağustos, Türk Milleti'nin 'zafer ayı'dır. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'a kadar, ağustosta muhteşem zaferler kazanılmıştır. Selçuklu Türk Sultanı Alp Arslan'ın 26
Türkler -1 Hasan Celal GÜZEL - SABAH Sevgili okuyucular, ben Müslüman'ım ve Türk'üm. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) 'Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur' düsturuna bütün kalbimle inanıyorum. Bu
  Prof.Dr.İskender ÖKSÜZ - STAR Kazanlı Fatih Kerimî, İstanbul’da Mülkiye okudu, Balkan Harbi’nde harp muhabirliği yaptı. 1910’larda şöyle yazıyordu: “Bugünkü günde ticaret, sanat, iktisat cihetl