Türk Ocakları Genel Merkezinin Türklük ile İlgili Tartışmalar Hakkında Açıklaması

İktidar Partisi yöneticisi bir akademisyenin bir konferans sırasında sarfettiği sözler çerçevesinde cereyan eden tartışma hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

1-Binlerce yıllık tarihe sahip Türk milletinin ve Türk kimliğinin tartışma konusu yapılması sadece ilme aykırı değildir; bu tür tartışmalar aynı zamanda, bu ülkede bin yıldır mayalanmış kardeşliğin çözülmesine, ülkenin parçalanmasına, milletin ayrışmasına yol açabilecek tehlikeli tuzaklarla doludur.

2-Irk, etnisite, millet gibi kavramları ilmî platformlarda tartışmak bilim ve fikir hürriyetinin gereğidir. Bununla birlikte halka açık toplantılarda ırk kavramını ortaya atarak, ırkçılığa kesinlikle karşı olan, kültür milliyetçiliği anlayışını savunan Türk milliyetçiliğini itibarsızlaştırmaya çalışmak beyhude bir çabadır.

3- Türklüğün red ve inkârı çabalarına karşı tarih, kültür ve hakikat temelinde yaptığımız açıklamaları ve Türk Yurdu dergimizin Türklük özel sayısını (Nisan 2013) ve Genel Başkanımızın yazdığı “Türklüğün Derin Manasını Anlamamak” (web sayfamız) adlı yazıyı tekrar kamuoyunun dikkatine arz ediyoruz.

Türk Ocakları olarak, Türklüğe karşı yapılan bu çarpıtma ve saldırılara, Türklüğün red ve inkarı faaliyetlerine karşı  binlerce yıllık tarihe sahip aziz milletimizin birliği ve devlet-i ebed-müddetimizin bekası yolundaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ