İstişare Toplantısı Haberi

Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetimi ve Şube Başkanları, Türkiye ve başta yakın çevresi olmak üzere dünya gündeminde yer alan meseleleri görüşmek üzere 6-7  Eylül 2014 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Toplantıya Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ile 65 civarında şube başkanı katılmıştır.

Toplantının açılışında Genel Başkan Pof.Dr. Mehmet ÖZ, önce Türkiye ve dünya gündemine dair kısa bir değerlendirme yapmış, daha sonra da toplantı gündemine, konuların hangi çerçevede tartışılacağına dair fikirlerini paylaşmıştır.

Toplantı üç oturum halinde gerçekleşmiştir. İlk oturumda Türk milletinin varlığı ve bekasının teminatı olan gençlik ve gençliğin eğitimi sorunları masaya yatırılmıştır. Bu çerçevede, gençlerin ve kadınların eğitimine önem verilmesi, Ocak camiasınca özellikle sosyal bilimler alanında eğitim veren yüksek eğitim kurumu kurulması, ilkokuldan liseye kadar özel okulların ve Türk Ocakları Eğitim Kültür Vakfı gibi bunları destekleyecek vakıfların kurulması gündeme getirilmiştir.Eğitimin her kademesinde başarılı öğrencilere burs verilmesi ve yüksek öğretimde başka illerden gelen gençler için barınma imkanları sağlanması; gençlere uzaktan eğitim imkânı sağlanması, gençlerle ilgili yeni yayınlar ve dergi çıkartılması önerileri gündeme getirilmiştir. Eğitim ve gençlik konusunda birliğin sağlanması için aylık eğitim program ve konularının Genel Merkez tarafından şubelere gönderilmesi ve sürecin denetlenmesinin yararlı olduğu beyan edilmiştir.

Sonraki oturumlarda, Genel Merkezle şubeler arasındaki diyalog ve ilişkilerin güçlendirilmesi, şubelerdeki üyelik sisteminin yeniden düzenlenmesi, aidat ödemelerinin takip edilmesi ve merkez-şube ilişkilerinin daha etkin hale getirilmesi için bölge başkalıklarının kurulması talepleri gündeme gelmiştir.

İstişare toplantısında şube başkanlarının özellikle üzerinden durlmasını istediği hususların başında son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı ile İlk ve Orta eğitim kurumlarında yaşayan yönetici kıyımı dile getilmiş ve bu kıyıma biran önce sonverlimesi istanmiş ve bu talep tüm katılımcılar tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Tüm okulardaki yönetici kıyımı ve atama sürcelerindeki siyasi tutumların yarattığı infial dile getirilmiş ve kıyımların, haksızlıkların biran önce sona erdirilmesi talep edilmiştir.

Sonraki Türkiye ve dünyayı ilgilendiren milli meseleler üzerinde fiki alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede etnik fitne ve bölücü terör konusu öncelikli olarak ele alınmıştır. Son aylarda “çözüm süreci” ve sözde barış adı altında yapılan uygulamaların, milli bütünlük ve devletin varlığını tehdit etmenin ötesine geçtiği vrgulanmıştır. “Anaların gözyaşı dinsin” söylemiyle yapılan görüşmeleri ve varıldığı söylenen mutabakatlar hakkında kamu oyunun yeterince bilgilendirilmediğ vurgulanan toplantda, verilen siyasi tavizlerin, Türk milletinin sabrını zorlama noktasına ulaştığı bildirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının yol kesmesi, sözde anıt dikmesi, silahlı grupların aleni yürüyüşü ve gösterilein devlet egemenliğini ortadan kaldırdan görüntüler olduğu vurgulanmış, Irak ve  Suriye’deki gelişmeler de bahane edilerek bölücü  terör örgütünün varlığı adeta “meşru” görülmeye tehlikesi dile getirilmiştir. Şube başkanlır ve Genel Merkez yöneticilerinin ortak görüşü olarak Türk milleti, kendine ve devletine yönelik bu tür ihlal ve saldırıları bertaraf etme konusunda gerekli irade ve tecrübeye sahip olduğu beyan edilmiştir. 

İstişare toplantısında, son bir yıldan beri Türk yargı sistemi üzerinde oynan oyunlar da tartışılmıştır. Türk yargı sistemi ve adalet mekanizması üzerinden derin bir siyasi hesaplaşma intibaı veren kamplaşma ve tasfiyelerin, hukuk sistemimizde ağır tahribatlar yaptığı dile getirilmiş; bu tahribatın Türk milletinin adalete olan inancını da tahrip ettiği vurgulanmıştır. Bu tahribatınTürk milletinin bekasını tehdit etmekle kalmadığı, geleceğini Türk milleti ve devletine bağlamış milyonlarca komşu ülke insanlarının da umutlarını yıkma noktasına geldiğinin altı çizilmiştir. Toplantıda, hangi cepheden gelirse gelsin, hukuk sistemi ve adalet anlayışımızda meydana getirilen tahribat ve yıkıma derhal son verilmesi talep edilmiştir.

Ortadoğuda meydana gelen gelişmelerin ele alındığı sonraki  tartışmalarda, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm Ortadoğu’da siyasi kargaşa, dış müdahale ve iç savaşlar halinde süren olayların Türkiye’yi yakından alakadar ettiği teyit edilmiş; başta Türkmenler olmak üzere bölgedeki Türk varlığına yönelik tehdit ve soykırıma varan  tasfiye hareketlerine son verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinin talep edildiği toplantıdaTürk cumhuriyetlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi; dilde, fikirde ve işte birliğin sağlanması için mal, sermaye ve işgücü dolaşımının önündeki engellerin karşılıklı olarak ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması talep edilmiştir.

Toplantının son oturumunda ise Türk milletinin, kendi tarih ve kültüründen aldığı ilham ve feyizle sadece Türkiye ve komşuları için değil tüm insanlık için barış, huzur ve iyiliği getirecek yeni bir medeniyetin kurucu menbalarına; yaratıcı nüvelerine ve bu ülkünün taşıyıcı damarlarına sahip olduğunu vurgulayan konuşmalar dile getirilmiştir. Son olarak, Türk Ocaklarının, tüm kurul ve üyeleri ile yek vücut olarak yeni ufukları ve cihanşümul hedefleri tefekkürle yetinmeyip eyleme dönüştürme kararlılığında olduğu açıkça vurgulamıştır.

Toplantının kapanış ve değerlendirme  bölümünde Genel Başkan Prof.Dr. Mehmet Öz, değerli şube başkanlarına, katkılarından ötürü teşekkür etmiş ve tüm değerlendirme ile görüşlerin kendileri için son derece önemli olduğunu belirtmiş;  önümüzdeki dönemde de bu tür istişare toplantıların yapılacağın ifade ederek toplantı sonuç bildirgesinin okunmasına geçilmiştir.

Toplantı sonunda kalem alınan orta bildiri okunmuş ve tüm katılımcıların oy birliği ile sonuç bildirgesi kabul edilerek kamu oyunna duyurulması kararlaştırılmıştır.