TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTISI (10 ARALIK 2022 TRABZON) SONUÇ BİLDİRİSİ

TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTISI (10 ARALIK 2022 TRABZON) SONUÇ BİLDİRİSİ

TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTISI (10 ARALIK 2022 TRABZON) SONUÇ BİLDİRİSİ

 

Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulunun 2022 yılında şubelerle birlikte bir araya geldiği bölge toplantılarının dördüncüsü Trabzon Şubemizin ev sahipliği ile 10 Aralık 2022’de yapılmıştır. Ev sahibi Trabzon şubemizin yanında Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Ordu, Rize ve Samsun şubelerinin katıldığı toplantıda Genel Merkez Yönetim Kurulundan Genel Başkan Mehmet Öz, Genel Sekreter Emrah Şenel, Genel Sekreter Yardımcısı Esabil Eker, Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Yusuf Günaydın ile Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Aziz Kamil Yılmaz hazır bulunmuştur. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sarı bir açış konuşması yapmıştır. Daha sonra Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz Türkiye ve dünya gündeminde yer alan önemli gelişme ve olaylar hakkında genel bir değerlendirme yapmış, bilahare şube başkanlarının konuşmalarına geçilmiştir. Amasya ve Ardahan şubeleri adına yapılan konuşmalardan sonra Artvin Şube Başkanı Hüseyin Kurt gündemle ilgili görüşlerini açıklayıp önümüzdeki yıl yapmayı düşündükleri faaliyetler hakkında kısaca bilgi vermiş ancak konuşması sona erip kürsüden ayrılmak üzereyken maalesef kalp krizi geçirmiştir. Başta Dr. Esabil Eker olmak üzere tıp hekimi arkadaşlarımızın ve daha sonra gelen acil sağlık görevlilerinin müdahaleleri ile hastaneye kaldırılan Başkanımızın hayati tehlikeyi atlattığı haberini alana kadar toplantıya ara verildi. Başkanımıza acil şifalar dileklerinin iletilmesinin ardından, diğer şubelerimizin sunumları yapılmaksızın kısa bir değerlendirme oturumu ile toplantı tamamlandı ve aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.

 

“1- Genel Merkez, şubeler ve temsilcilikler olarak; yapacağımız konferans, panel ve sempozyumların yanında Türk Yurdu Dergimizin özel sayılarıyla, 2023’de kutlayacağımız Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinliklerine, Türk Ocaklarına yakışır şekilde katkıda bulunulması hususu bu toplantıda da teyit edilmiş, şubelerin bu konudaki tekliflerinin Genel Merkez Yönetimi tarafından ivedilikle değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu vesile ile Millî Mücadele’mizin lideri ve Başkomutanı, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarını, bu toprakları bize vatan kılan bütün atalarımızı, vatan toprağına karışmış kanlarıyla bu toprakları mukaddes bir emanete dönüştüren ve toprağın altında kefensiz yatan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

2-Küreselleşme, dijitalleşme, vekalet savaşları, ve salgın hastalıkların hüküm sürdüğü ve dünyanın çok kutupluluğa doğru gittiği çağımızda hem Türklük hem de dünya barışı açısından hayati önem taşıyan Türk Devletleri Teşkilatı’nın dünya siyaset dengesinde ağırlığını arttırması ve bir küresel güç odağı hâline gelmesinin, sadece Türklüğün geleceğine ve güçlenmesine değil aynı zamanda 21. Yüzyılda insanlığın en çok muhtaç olduğu insanî gelişme ve huzur iklimine de hayatî önemde katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

3-Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin işsizlik başta olmak üzere çeşitli sebeplerle yurt dışında hayat kurma eğilimlerinin ciddiyetle ele alınmak suretiyle, millî değerlere ve vatan topraklarına bağlılıklarının güçlendirilmesi, uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları için gerekli önlemlerin alınması millet ve devlet olarak hayatî önceliklerimizin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra, insan hakları söyleminin arkasına saklanarak ve küçük yaştaki çocukları dahi istismar ederek temelde milletlerin ve insanlığın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşan cinsiyetsiz toplum yaratma girişimlerine karşı da devlet, toplum, sivil toplum kuruluşları olarak uyanık olmak ve gereken tedbirleri almak zorundayız.

4- Türkiye’nin millî yapısını, sosyal dokusunu radikal bir şekilde dönüştüreceği açık olan ve gelişmiş ülkelerin stratejik göç mühendisliği ile Türkiye gibi ülkelere karşı kullandıkları sözde “geçici koruma” altındaki sığınmacılar ve düzensiz göçmenler meselesinin devlet ve siyaset kurumu tarafından ciddiyet ve soğukkanlılıkla ancak artık daha fazla zamana yayılmadan ele alınması acil bir zorunluluktur.

5-Dijital çağın değerler dünyamızı maruz bıraktığı etkilere karşı Türk çocukları ve gençleri millî değerler ve Türklük bilinciyle yetiştirilmeli, dünyanın ileri gelen ülkeleri ile rekabette en ön saflara geçme hedefi doğrultusunda özendirilmeleri için gereken tedbirler tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Türk milletinin derin tarihinden bugüne taşıdığı değerleri yeni çağın araç ve yöntemleriyle ve yeni kuşakların anlayacağı şekillerde yeniden yorumlamak; sadece devletin değil Türk Ocakları gibi millî kuruluşların en önde gelen görevlerinden biridir.

6- Türk ordusunun, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Türk Devletinin bekasına ve Türk milletinin birliğine yönelik oluşumlar karşısında yürüttüğü kararlı mücadeleyi desteklediğimizi, gerek bu konuda gerekse Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’nde bir takım çevrelerin manipülasyonlarına ve sözde müttefiklerin oyunlarına karşı yekvücut olmamız gerektiğini bütün siyasilere ve sivil toplum kurumlarına hatırlatmayı bir görev biliriz.

7­- Son günlerde bir tarikatla ilgili olarak gündeme gelen vahim çocuk istismarı meselesinin bütün boyutlarıyla ve ciddiyetle ele alınmasını; farklı toplum yapıları ve coğrafyalarda geçmişte uygulanmış bir takım adet ve göreneklerin dinin emri gibi empoze edilmesinin en fazla da insanların inanç dünyasında tahribat yaptığı dikkate alınarak devletin çocukları ve aileyi korumak için her türlü yasal düzenlemeyi hayata geçirmesini ısrarla vurguluyoruz.

8-2023 yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacaktır. Siyaset elbette ülkeye ve millete hizmet için çok önemlidir; ancak Türk milletinin bütününü kucaklama iddiasıyla “Biz Hep Birlikte Türk Milletiyiz” şiarını yürekten benimseyen ve kuruluşundan beri parti siyaseti dışında kalmayı ilke edinen Türk Ocaklarının Genel Merkez ve şube yöneticileri bu süreçte siyasi faaliyetlere katılmayacak, partiler arası mücadelede taraf olma şeklinde yorumlanabilecek eylem ve söylemlerde bulunmayacaktır. Millete hizmet amacıyla seçimlerde aday olmayı veya bir siyasi partinin faaliyetlerine katılmayı tercih eden yöneticilerimiz görevlerinden istifa edecekler, yerlerine yedek listeden arkadaşlarımız görev alacaktır. Bu bağlamda Türk Ocakları ve Türk Ocaklılar için temel mesele, Türk milletinin birliği ve Türk Devleti’nin bekasıdır. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve Türklük âlemi için hayırlara vesile olmasını dileriz.

Türk milletine ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”