TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Gökbayrak

Bilir misiniz, bir gökbayrak vardır.
Şanlı al bayrağın öz gardaşıdır.
Kartal gibi hep zirvelerde durur.
O, Uygur gardaşımın bakışıdır.
Bakışlarında ümitle hüzün var.
Bin bir sitemi Türk dünyasınadır.
Dalgalanmak için bir rüzgar bekler.
Feryadı mankurt, Türk balasınadır.
Altay, Tanrı dağları selam durur.
Karakurum gıptayla ona bakar.
Kaşgar, Hoten, Yerkent kalbine dikmiş,
Gökbayrak birgün, elbet şaha kalkar.
Bu devran böyle gitmez, ey gökbayrak
Zalimin hesabını soran olur.
Mazlum âhı alan yüreksizlerin,
Gün gelir yurt, yuvası viran olur.
Geceleri hep rüyamızı süsler
Uzak yakın bütün Turan diyarı.
Birlik doğsun, ölsün ayrılık, hey Hâk
Türkün gücünü görsün, dünya gayrı.