Finlandiya’nın NATO Üyeliği

Finlandiya’nın NATO Üyeliği

Kastamonu Türk Ocağı Şubesinde “Finlandiya’nın NATO Üyeliği” konulu konferans
verildi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişiler
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Evren Küçük’ün konuşmacı olduğu programda Finlandiya
ve NATO süreci; ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye bağlamında ve güncel
gelişmelerin ışığında değerlendirildi.
Programda açılış konuşması yapan Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat
Yılmaz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra uluslararası dengelerin değişerek
yeniden şekillendiğini, 2004 yılından itibaren Letonya, Litvanya ve Estonya,
Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin NATO üyesi olduğunu, daha sonra Arnavutluk,
Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya’dan sonra 2023 yılında Finlandiya’nın ve nihayet
2024 yılında İsveç’in üyeliği ile üye sayısının otuz ikiye yükseldiğini ifade etti. Yılmaz,
Rusya-Ukrayna Savaşı ve buna bağlı gelişmelerin bölgesel etkilerinden ve
sonuçlarından bahsetti.
Program konuğu Doç. Dr. Evren Küçük Finlandiya hakkında tarihi ve genel
bilgiler verdikten sonra şunları söyledi: “NATO kuruluşundan itibaren genişleyip
günümüze kadar varlığını sürdüren en önemli askeri örgüttür. Soğuk Savaş’tan sonra
birçok Avrupa devleti NATO’ya katıldı fakat izlemiş oldukları tarafsızlık politikasından
dolayı Finlandiya ve İsveç herhangi bir askeri örgüte katılmadılar. Ancak Rusya’nın
Ukrayna’yı işgali ile ortaya çıkan tehdit, Finlandiya’nın ve İsveç’in NATO üyeliğini
gündeme getirmiştir. Her iki devletin yetkilileri, yaptıkları açıklamalar ve yürüttükleri
politikalar ile kamuoylarını hazırlayarak hızlı bir şekilde NATO üyelik sürecini
başlatmışlardır. Fakat Türkiye, zaman zaman dış politikasında uyguladığı veto kartını
Finlandiya’ya ve İsveç’e karşı da uygulamıştır. Finlandiya, jeopolitik riskleri minimum
seviyede tutmak ve tarihte yaşadığı tecrübelere istinaden bir daha yalnız kalmamak
için NATO’nun güvenlik şemsiyesine girmek istemiştir.” Konuşmada Soğuk Savaş
döneminde Finlandiya’nın SSCB’nin gölgesinde izlediği “Finlandizasyon” politikası,
Finlandiya-NATO ilişkilerinin tarihsel arka planı ve Finlandiya’nın NATO üyelik
başvurusu çerçevesinde Türkiye’nin beklentileri ve veto kararı ele alındı. Program
sonunda izleyicilerin sorularına da cevap veren Doç. Dr. Evren Küçük’e katılım ve
teşekkür belgesi takdim edildi.