10 Kasım Günlüğü - Dr. Bilâl Niyazi

BİR KİTAP BİR MEKTUP

Diplomat, akademisyen ve yazar Dr. Bilâl Niyazi Şimşir, Eylül 2014’te önemli çalışmalarından birini daha yayımladı: 10 Kasım Günlüğü. Sayın Şimşir’in imzalayıp dergimize gönderme nezaketini gösterdiği, belgelere dayanan ve yazarın araştırmacı yazarlık özelliğini yansıtan bu eser, “Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü Sürecinin Belgesel Kronolojisi” alt başlığını taşımaktadır. Kitabın adına ve alt başlığına karşılık muhtevasının sadece “Atatürk’ün ölümü” sürecini ele almadığı görülür. Atatürk’ün hastalığı ve ölümü, ölümünden sonraki hazırlık ve gelişmeler, yurtiçi ve dışındaki yansımaları gün gün belgelere dayandırılarak anlatılmıştır. Bunların dışında Anıtkabir’in inşası, Atatürk’ün naaşının buraya nakli, hakkında âşık ve şairlerin şiirleri, yerli ve yabancı tanınmış kişilerin sözleri de kitaba eklenmiştir. Çok ilgi çekici bilgi ve belgelerin yer aldığı eserden, Anıtkabir’deki bayrak direğiyle ilgili mektubu, Yüce Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anarak aşağıda veriyoruz. Bu mektup, Anıtkabir’in yapımı devam ederken 21 Haziran 1945 tarihinde, Başbakan Şükrü Saracoğlu’na yazılmıştır (s.570-571): “Sayın Bay, Aslen Makedonya’da Türk sancağı altında doğmuş ve hakiki bir Türk terbiyesi ile büyümüş, bütün varlığımla, Türklüğümle iftihar eden bir vatandaşım. New York’ta Amerikan sancak direkleri ve malzemesi imal eden kumpanyanın sahibi ve direktörüyüm. Zaman ve mekân, Türklüğüme ve yurduma karşı sarsılmaz sevgi ve rabıtalarıma halel getirmemiştir. Atatürk’e karşı pek derin bir sevgi ve saygı ile bağlı bulunduğumdan, yapılmasına başlanılan Ata’mızın mübarek kabrine rekzedilmesi (dikilmesi) için üstad ve mahir mühendislerim tarafından imalathanemde, hususi bir surette yaptırdığım sancak direğini, hiçbir maksat beslemeksizin size bir hizmet iştiyakiyle ve bir hediye olmak üzere, bütün masrafı ve sigortası tarafımdan verilmek şartiyle, anavatana göndermek azmindeyim. 10 sene zarfında lüzum görülecek tamirat için levazımatı meccanen göndermeyi de taahhüt ediyorum. Türkiye toprağına çıkarıldığında, Ankara’ya götürülmesi için trokla naklini tavsiye ederim. Bu nakliye masrafı Hükûmete ait olacaktır. Avrupa’nın en yüksek bandıra direği olacak bu direğin tepesine konulacak ay ve yıldızın ne tarzda ve ne şekilde olması arzu edilirse lütfen tarafıma bildirilmesini temenni ederim. Abide ve dizayn hakkında tavassut ve arzularınız varsa bildirilmesini rica ederek bu hususta iktiza edecek her türlü yardımı büyük bir memnuniyetle ifadan çekinmeyeceğim. Türklüğüm namına taahhüt ederim. Herhâlde, büyük bir şevk ve derin bir sevgi ile Ata’mıza ve yurdumuza yapmakla bahtiyar olacağım işbu hizmetin kabulünü, kalben sizlere pek yakın bulunan bir Türk vatandaşı namına rica eder, sonsuz saygılarımı sunarım. Cevabınızı aldığımda, derhâl vapura koyarak göndermeye amadeyim. Amerikan Sancak Direkleri ve Malzemesi imal eden kumpanyanın sahibi ve direktörü Nazmi Cemal” Nazmi Cemal’in hediye ettiği, 33,53 m uzunluğundaki bu bayrak direği, 9 Kasım 1950 tarihinde Anıtkabir’in Çankaya tarafındaki merdivenin başına dikilmiş ve 2013 yılında yerine yenisi dikilinceye kadar şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır.