TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Rahmetlerle

Şerha şerha yaraya avuç avuç tuz düştü,
Pervaneler uçarken ateşlere buz düştü,
Vatan dedik, aşk dedik, ta ezelden ebede,
Göklerden yüreklere onyedi yıldız düştü...

Mehmet Ali KALKAN