TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

BAYRAK

Sayın Nuri Gürgür Ağabey’e

Bayrak; gökte mührümüz, bayrak hâkimiyettir,
Bayrak; devlet demektir,  bayrak ebediyettir,
Bayrak; millî haysiyet, bayrak mensûbiyettir, 

Bayrak, bu toprakların hürriyet ateşidir;
Bayrak, vatan ufkunun al-beyaz güneşidir…

Gökkubbeyi doldurur alıyla, beyazıyla,
Göğsümüzü kabartır Türk olmanın hazzıyla,
Kara bahtın üstüne ak tâlih niyâzıyla

Bayrak, millî mîsâktır; zaferlerin tülüdür;
Bayrak; bağımsızlığın en büyük sembolüdür…

Rûhumdaki limana demir attı derinden,
Gönlümdeki sevgisi hiç sökülmez yerinden;
Bayrak aşkını dinle bayrak öksüzlerinden

Bayrak, sınır ötesi hayâllerin sesidir;
Bayrak, mefkûremizin ölmez nişânesidir…

Âsûde düşlerimiz siler yürekten pası,
Coşturur sîneleri, bertaraf eder yası,
Semâda bayrağımız bir tebessüm goncası,

Bayrak; duygu selinin kalpteki mihveridir;
Bayrak; gönlüme ışık, gözlerimin feridir…

Biz onun gölgesinde dağıttık hüznümüzü,
Asırlardır yaşadık gurûb etmez gündüzü,
Buz tutmaz aşk dağının “Hilâl”e bakan yüzü,

Bayrak, şehit kanına gökten nur yağmasıdır;
Bayrak; “Ay”ın, “Yıldız”ın toprakta doğmasıdır…

Göklerde dalgalanır şühedâ nefesiyle,
Bir tarih dile gelir Al-bayrağın sesiyle,
Tevhîd’e lîsan olan remz-i mukaddesiyle,

Bayrak; îman aşkıdır, istiklâl fermânıdır;
Bayrak; fetih rûhudur, yiğitlik destânıdır…

Çağlayan nur selidir bayrağımın gül rengi, 
Mânâsında saklıdır Ay-Yıldız’ın ahengi,
Yok benzeri dünyada, bulunmaz onun dengi,

Bayrak, şehit kanıyla imzalanmış senettir;
Bayrak, Türk Milleti’ne mukaddes emânettir… Türk Yurdu Dergisi - Temmuz 2007 Cilt: 27 | Sayı : 239