TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

İSMET BİNARK EBEDİYETE İRTİHAL EYLEDİ

İsmet Binark Bey, bu âlemdeki misafirliğini tamamlayarak Hakk’a yürümüş bulunuyor. İlk gençlik yıllarından itibaren benimsediği millî ve manevi değerleri, hayatının anlamı ve gayesi yaparak ömrü boyunca onlara hizmet etmeye, gönülden bağlı olduğu milletimize yararlı olmaya, kalemiyle fikir ve düşünce hayatımıza katkı yapmaya çalıştı. Önce Başbakanlık Arşiv Müdürü, ardından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevlerinde, tarihimizle, millî kültürümüzle, devlet hayatımızla ilgili “kaynak eser” niteliğinde pek çok belgenin toplanmasını, elde bulunanlarla beraber bunların düzenli şekilde tasnif edilip arşiv hâline getirilmesini, araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağladı.

Türk Ocakları Merkez Heyeti’nde yıllarca beraber olduk, Denetleme Kurulu üyemiz sıfatıyla haftalık olağan toplantılarımıza mutlaka katılır, üstlendiği görevi titizlikle yerine getirmeye çalışırdı. Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanlığım döneminde, 2002 yılında yayımladığımız “Ermeni Mezalimi” isimli, çok sayıda belgenin ve fotoğrafın yer aldığı hacimli eseri, ricam üzerine İsmet Binark Bey yazıp hazırlamıştı.

Özellikle emekli olduktan sonra düşünce hayatımızla, tasavvufi konularla, kavramlarla ilgili çok sayıda eser yazdı ve yayımladı. En önemli meşgalesi okumak, düşünmek ve yazmaktı; çalışkan ve titiz bir insandı; bütün zamanını bunlar alırdı. Millî şuur sahibi, millî değerleri özümsemiş, kaliteli, ilkeli, sorumluluk duygusu yüksek bir Türk münevveriydi. Muhterem Semiha Ayverdi’ye karşı büyük hürmeti ve muhabbeti vardı; onun hayatı ve tasavvufi özelliklerini anlatan kitaplar yazdı.

Son iki yıllık salgın döneminde maalesef çok az haberleşiyor, ancak telefonla bayramlaşabiliyorduk. Aziz dostumun menzili mübarek, makamı ali, mekânı inşallah cennet olsun; ruhu şâd olsun.