TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Esmai Hüsna: Ekrem (Cömert ve İkram Sahibi)

Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye. 

Buyurunuz nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

 

EKREM

 

Ekrem; cömert, en büyük kerem ve ikram sahibi demektir. Yaptığı ikramı sayarak yapmayan, hadsiz hudutsuz yapan.  

“Oku senin rabbin Ekrem’dir, cömerttir, ikram sahibidir (Alak 96/3).”

Evrende önce hiç bir şey yoktu. Onun keremi yokluğa tecelli edince varlık vücuda geldi; var olmayı sürdürebilmesi için de onun keremine muhtaç oldu.

 

BİR İKRAM ÖRNEĞİ: SU

 

Suyu oluşturan “Hidrojen ve Oksijen atomlarının” yaratılması bir ikramdır. O+H2 cazibesinde ve suyun sıvı-katı-gaz özelliklerinde Ekrem Esması bütün haşmetiyle görülür. Suyun depolanması için toprağın yaratılması, Su+Toprak+Bitki mucizesi,  suyun bulutlar ile istenilen yere inzali, depremlerle yer altındaki kayalıklara su depoları yaratılması, bu depoları su ile doldurulması, yeryüzü ve insanın 2/3’ünün su olması, suyun hayat, suyun canlı, suyun mucize olması…

Rabbim Sen Ekrem’sin.

 

 

İLAHİ İKRAMA EN ÇOK SAHİP VARLIK: İNSAN

 

“Biz insana kat kat ikram ettik (İsra 17/70).”

İnsana yapılan ikram, bütün varlığa yapılandan kat kat fazladır.

Tüm zamanların en büyük olayı insanın yaratılmasıdır. İnsanlık tarihinin en büyük olayı ise, Kur’an’ın nüzulüdür

Ey insan haddini bil, ama önce değerini bil. Sen zübdeyi âlemsin, kâinatın merkezinde sen varsın. Kitaplar, sahifeler ve Peygamberler Âdemoğluna inzal edilmiştir, Âdemoğlu kitaplara ve sahifelere değil.

Allah seni muhatap kabul etti, senin iyiliğin için uğraşıp duruyor.

 

EN BÜYÜK İKRAM: AKIL

 

Allah’ın her birisi emsalsiz ikramlarından insanı insan yapan hangisidir? Elbette akıl; akıl olmadan diğerleri işe yaramaz.

Akıl olduğu için insan bilgiyi alır yani öğrenir ve öğretir. Öğrenme yeteneği Allah’ın insana yaptığı en büyük ikramdır

OKU

Okumak yaratmanın gayesi, öğrenmek de okumanın gayesidir. Allah insanı okusun diye yarattı, öğrensin diye oku dedi.

“Oku; Rabbin Ekrem’dir” ifadesinde sayısız ikram vardır. Rabbimiz OKU emriyle:

-         İnsana tenezzül edip, onu muhatap almaktadır

-         Rabbimizin Rububiyeti (Terbiye ediciliği)  tecelli etmektedir

-         Okuması halinde, bunun artarak devam edecek olmasıdır

-         İnsanı arzusuna bırakmayıp OKU emrini vermesidir,

-         İnsanı bilgi yoluyla karanlıktan aydınlığa çıkartmasıdır,

-         OKU! Bunun ucunda daha nice büyük ikramlar vardır.

 

OKU! NEYİ?

 

 

Emir ve öğüt Allah’tan. İnsan neyi okuyacaktır?

Yaratanı oku, yaratılanı, kâinatı, eşyayı, hadisatı, insanı oku. Parçaları birleştir,  bağ kur. Parçadan bütüne ulaş.

Üret! Okumak üretmektir.

İnsanın bilgiyi öğrenmesi bir ikram, başkalarına da öğretmesi ayrı bir ikramdır.

 

OKUMAYA KURANDAN BAŞLA

 

İnsan dünyaya Kur’an’ı okumak ve anlamak için gelmiştir.

Allah Resulü ile çağdaş olmayı kim istemez? Efendimizle çağdaş olma fırsatını kaçırmadık. “Biz yanlış zamanda gelmişiz” mazeretini atalım. “O çağda gelseydim de beni görseydiniz, nasıl bir sahabe olurdum?” Demeyin. Buyurun şimdi yapın. Kuranı okuyun, anlayın, yaşayın ve anlatın; Efendimize çağdaş olun.

Sünnet; Allah Resulü ile çağdaş olma imkânı sunan bir hayat tarzıdır.

Kuran; Allah’ın bilgisini insanlarla paylaştığı kitaptır

 

İNSAN KERAMET SAHİBİDİR: İKRAM EDİLMİŞ KERAMET DEMEKTİR

 

Ekrem’in insanda tecellisi keramettir.

Kuran kerameti hiçbir zaman harikulade, aklın izahta zorlandığı, tabiat kanunları ile açıklamayan olaylar anlamında kullanmaz.

Kurana göre keramet Allah’ın insana verdiği üstün yetenekler ve meziyetler ile bunları ortaya çıkartan donanımdır.

Keramet, insan olmaktır, ruh sahibi olmaktır; Akıl, irade, vicdan, şuur ve fıtrat…

Akıl insan içindeki Resulullah, vicdan Beytullah’tır.

Ey İnsan! Daha ne keramet istiyorsun? Bunlar yetmez mi?

Bize Ekrem Esması ile tecelli edip, sayısız İkramlar lütfeden Allah’ımız! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.