TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Ülkücü Gençliğin Mücadelesine Işık Tutan Güzel Bir Eser: Ülkü Ocakları (1966-1980)

Daha önce 3 ciltlik “Ülkücü Hareket’in ABC’si”, “Derin Devlet’in Solcuları”, “Başbuğ Türkeş” isimli tamamen araştırmaya, uzun ve yorucu arşiv çalışmalarına dayalı eserlere imza atan Metin Turhan, aynı tarzda “Ülkü Ocakları 1966 – 1980” isimli kitabını da yayınlamıştı. Geçen zaman içerisinde kitapların baskıları bitti bitmesine de, bilgi ve belgeler de aktıkça akmaya başladı.

            Metin, sözünü ettiğim bu kitap çalışmaları için harekete geçtiği 2000’li yılın başlarında bana da uğramış ve bazı bilgi ve belgeler vermiş, yardımcı olmaya çalışmış, karşılaştığı güçlüklerden de haberdar olmuştum. Bizim camiada adını tam koyamadığım bir hastalık var. İnsanlara güvenilmiyor, şüphe ile bakılıyor ya da kıskanılıyor. O yüzden biyografi istediği bazı kişiler tarafından terslendi, belge ve fotoğraf verilmedi. Buna rağmen o yılmadı, araştırmalarına devam etti, sordu soruşturdu, Milli Kütüphane’de aylarca çalışarak 1960’lı yıllardan bu tarafa yayınlanan dergi ve gazetelerle başka yayınları taradı ve işaret ettiğim eserleri yayınlamayı başardı. Ortaya çıkan eserlerle artık “rüşdünü ispat” etmiş olmalı ki, önceden bilgi ve belge vermeyenlerden de bir akış olmaya başladı. Hal böyle olunca “Ülkü Ocakları” ve “Başbuğ Türkeş” kitaplarının genişletilmiş yeni baskıları yapılmalıydı.

            Ülkü Ocakları kitabı 1212 sayfalık koca bir cilt olarak Kasım 2014’ün son haftasına girerken piyasaya çıktı ve dağıtıma verildi.

             Ülkü Ocakları, Türk Milleti ve Devleti’ne kasteden ve dışarıdan beslendiği aşikâr olan sol/komünist hareketlerin önünde bir set olmuş ve Türkiyemizin Demirperde ülkeleri olarak adlandırılan Sovyet Rusya güdümündeki ülkelerin durumuna düşmesini önlemişti. Onun içindir ki teşkilatlanması ve mücadelesinin böylesine şümullü bir araştırma sonucu kitaplaştırılması çok isabetli olmuştur.

             1966 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde kurulan Ülkü Ocağı, Türk gençliğini ve özellikle üniversitelileri milli ülküler etrafında birleştirerek gelecekte önemli işler başaracak olan Ülkü Ocakları Derneği’nin nüvesini teşkil eder. Kitapta da Ülkü Ocakları’nın başlangıcı olarak o teşkilat esas alınmış.

            Kitabın başında oldukça şümullü bir tarihçe veriliyor ve 19 Haziran 1966 tarihinde Alparslan Türkeş’in Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde verdiği “Türkiye’de Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği” konulu konferanstan 12 Eylül 1980 ihtilaline kadar geçen sürede cereyan eden olaylar bir bir sıralanıyor.

            Tarihçeden sonra tam 49 sayfa tutan İçindekiler bölümünde Türkiye’nin her köşesinde bulunan herkes, kendi illerinde, ilçelerinde olup bitenleri ve ülkücülerin neler yaptığını bulup ilgili sayfaları açarak detaylarını öğrenebilir.

            Son olmasını dilediğimiz 12 Eylül 1980’e kadar Türkiye malum, bir ihtilaller ve muhtıralar ülkesi idi. Onun için Ülkü Ocakları zaman zaman kapatılmıştı ancak “Her dem yeniden doğarız” kavlince isim değişiyor, Genel Merkez’in yeri değişiyor ama kurulan teşkilatlarda “Ülkü” adı hep var oluyordu. GÜT (Genç Ülkücüler Teşkilatı),TÜT (Türk Ülkücüler Teşkilatı), ÜTD (Ülkücüler Teşkilatı Derneği), BÜD (Büyük Ülkü Derneği), ÜGD (Ülkücü Gençlik Derneği) ve ÜYD (Ülkü Yolu Derneği) gibi isimleri aslında hep Ülkü Ocakları olarak okumamız gerekiyor.

 

            Türk gençliğinin ateş çemberinden geçtiği o dönemi içine alan yaklaşık 15 yılda verilen mücadelenin bütün detayları, toplantılar, gösteriler, protestolar, boykotlar, bildiriler, kavgalar, kongreler, olaylar, verilen şehitler, afişler, yazılar, resimler.. kısacası belgeler, belgeler… Hepsi derli toplu olarak Ülkü Ocakları kitabında.

            Son yıllarda maalesef, İslamiyet’i başörtüsünün içine hapsedip her türlü günahı mübah görenler gibi ülkücülüğü de bozkurt işareti yapmaktan ibaret sayanlar var. Oysa ülkücülük bir idealdir, dürüstlüktür, çalışmaktır ve hayatının her safhasında zikzak çizmeden davasını yaşamak ve yaşatmaktır. Laf değil iş üreten Metin Turhan kardeşimi tebrik ediyor ve bu değerli eserin dağıtım adresini veriyorum:


SONGEZGİN KİTABEVİ
Nebi AKGÜNGÖR
Marmara Sokak 40-1 Sıhhıye-Ankara
Tel: 0312 435 61 99- 0555 287 55 97
www.nadirkitap.com (Songezgin Sahaf)