Türk Ocakları bir kültür merkezi… 1912'de kuruldu. Devrin şartları böyle bir ilim ve kültür yuvasını zaruri kıldı. Osmanlı'nın kurucu unsuru "Tür
Edebiyatımızda çeşitli türler var malum; şiir, roman, hikâye, deneme, seyahatname, oyun yazarlığı, senaryo yazarlığı, masal, mektup gibi türler… Mektup son zamanlarda ha