Türk Ocakları bir kültür merkezi… 1912'de kuruldu. Devrin şartları böyle bir ilim ve kültür yuvasını zaruri kıldı. Osmanlı'nın kurucu unsuru "Tür