ATATÜRK VE MİLLÎ MÜCADELE

ATATÜRK VE MİLLÎ MÜCADELE

ATATÜRK VE MİLLÎ MÜCADELE

“Atatürk ve Millî Mücadele” konulu bu haftaki sohbetimizde İstanbul
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman BOZKURT yer
aldı. Sayın BOZKURTözetle:
“I. Dünya Savaşı’nın ardından yeni bir dünya düzeni kurmayı amaçlayan İtilaf
Devletleri Osmanlı coğrafyasını kendi emelleri doğrultusunda dizayn etmeyi
tasarladılar. Mondros Mütarekesinin ardından başkent dahil stratejik açıdan öneme
sahip Türk topraklarını işgal altına alarak ordu, donanma, haberleşme ve ulaşım araç
gereçlerini kontrol ederek, padişah ve hükümete baskı yaparak Osmanlı devletinin
savunma mekanizmalarını ortadan kaldırmaya çalışan Müttefikler Hilali ahmer, Türk
Ocakları, müdafaai milliye ve müdafaai hukuk cemiyetleri gibi vatansever
kuruluşların Türk milletinin meşru haklarını savunmaya yönelik tepkilerini
görmezden geldiler. Vatansever askeri ve mülki yetkililer,
Eşraf, din adamları ve yerel idarecilerin desteğiyle olgunlaşan direnişin lideri
olarak benimsenen Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde partiler üstü bir bakış
açısıyla Milli Mücadele örgütlendi. Samsun’a vardığı andan itibaren ülkenin
neredeyse tamamında askeri yetkililerin desteğini alan Mustafa Kemal Paşa Milli
mücadeleyi sadece orduyla değil Türk halkıyla birlikte yürütebilmek için büyük bir
çaba sarf etti. Düşmanı yurttan atmaya ve bağımsız hale gelmeye yönelik bir
mücadele yürütülürken arka planda rejimi değiştirmeye yönelik adımlar atıldı.
Böylelikle bağımsız bir devletle eş zamanlı olarak cumhuriyetin temelleri de atılmış
oldu.”dedi soru ve cevaplardan sonra Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL tarafından
şükran beratı takdim edildi.