Tarihte Bugün
  • 26.05.1421 Çelebi Mehmet’in Vefatı
Türk İnkılâbı'nın temellerini erken bir dönemde hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkla aşikâr kılan bir eserdir. "Türk İnkılâbına Bakışların iki &o