Mübadele haberleri bir deprem dalgası gibi gittikçe büyüyerek şehrin sokaklarında dolaşıyor, biz Türkleri derinden sarsıyordu.  Camilerin kiliseye çevrilmesi ve
  -Nereye gidiyorsun? Tanımadığım biri sormuştu. Söyledim mi anımsamıyorum, sanki asansör çoktan hareket etmişti. Anneme gidiyordum; ama o zaten yanımdaydı…   -
Öğretmenevinin salonundan tar sesi geliyordu. Yürüsem, ana caddeye çıksam, uğultular içinde kaybolacaktı bu ses. Dalları, sokağa eğilmiş salkımsöğüdün altın
Babasını ilk kez sinemada görmüştü. Beş yaşında ya var, ya yoktu o zaman.  Beyaz, büyük ağılda geçmişte bu olay. Koyunlar her yıl orada kırkılırdı. Arduvaz damlı
Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden, ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar: — Çocukcağız Arabista
Bir gece, mümeyyiz İvan Dimitriç Çerviakov ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbünle "Kornevil Çanları"nı seyrediyordu. Çerviakov seyrediyor, saadeti
Ayşe Bibi’ydi gelen. Dalları, binanın en üst katına, köşedeki odaya doğru uzanan ağaçtan havalanmış; kanat çırpıp pencerenin pervazına konmuştu. Bu kez yalnızdı, ne Dadıs
Akşamdan, şehrin kenar mahallelerindeki bildik bazı kapılar, "Güm, güm!" dövüldü. Adanın bu uç noktasındaki şehirde de, darbeden sonra, bir takım insanlara artık, yer y
Askerler o gün erkenden kalktı. Uykusuz geçen bir gecenin sabahında yüzler gergin, tedirgin ve endişeliydi. Dudaklarda hâlâ geceden kalma dua mırıltıları vardı. Guruplar h
ÇEVİREN: İmdat Avşar Herat’ın dört bir yanını kuşatan yüksek dağların tepesindeki ala karlar; eriyen kar sularıyla dağların göğsünden şırıl şırıl akıp gelen kü&c