Büyük Türk Milleti, Aziz Ocaklılar, Bundan bir asır önce, savaşlardan harap ve bitap hâle düşmüş, orduları terhis edilmiş, tersanelerine girilmiş, payitahtı işga