1990’lardan bu yana, İsrail’in güvenliği ve enerji yollarının denetimi ekseninde, Birinci Dünya Savaşı sonrası cetvelle çizilen sınırları değiştirmeye matuf, küresel
Aziz Türk milleti, İnancımızın, kültürümüzün ve değerlerimizin en önemli unsurlarından olan, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği bayram günlerine
İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı şiddet ve zulmü, kaygı ve endişeyle takip etmekteyiz. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Hristiyanlar, Yahudiler ve biz Müslümanların önem